NOORDWIJK - Tijdens de verbouwing van het pand aan de Duinwetering is de publieksbalie van de politie in Noordwijk tijdelijk op twee andere locaties in Noordwijk en Noordwijkerhout terug te vinden. Ook de wijkagenten werken tijdens de verbouwing vanaf andere locaties in de gemeente. Na de verbouwing keert de politie net als nu met een publieksbalie en steunpunt terug in het pand.

Het voormalige politiebureau aan de Duinwetering is in 2021 overgenomen door de gemeente Noordwijk, die binnenkort start met een verbouwing van het pand dat wordt veranderd in een multifunctioneel gebouw waarin verschillende maatschappelijke functies een plek krijgen. Vooruitlopend hierop verplaatst de politie vanaf maandag 3 oktober haar dienstverlening tijdelijk naar andere locaties binnen de gemeente.

Publieksbalie ongewijzigd geopend
Vanaf maandag 3 oktober is de publieksbalie te vinden in het gemeentehuis aan de Voorstraat in Noordwijk. De balie is hier van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Daarnaast heeft de politie ook een balie geopend in het voormalig gemeentehuis aan de Herenweg in Noordwijkerhout. Hier kunnen inwoners terecht op dinsdag en donderdag, van 09.00 tot 17.00 uur. Hiermee blijft de dienstverlening van de politie tijdens de verbouwing van het pand aan de Duinwetering ongewijzigd. Wilt u aangifte doen? Maak dan altijd eerst een afspraak via 0900-8844, of kijk op politie.nl, waar u van veel feiten ook aangifte kunt doen.

Wijkagenten werken vanuit kernen
De wijkagenten in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk blijven tijdens de verbouwing werken vanuit de gemeente. Zij doen dit vanuit het politiesteunpunt in het voormalige gemeentehuis van Noordwijkerhout en een tijdelijk verblijf op het kazerneterrein van de Noordwijkse brandweer. Wilt u een wijkagent spreken? Maakt u dan een afspraak via 0900-8844.