NOORDWIJK - De komende maanden legt gemeente Noordwijk een nieuw landschapspark met speeleiland aan. De verwachting is dat het werk zomer 2023 gereed is. De laatste stap van een ambitieus ontwikkelingsprogramma.


Locatie en bestemming


Het landschapspark ligt tussen de woonwijken Duineveld en het Breloftpark in Noordwijk Binnen. Het bestemmingsplan Middengebied Landschapspark is de planologisch-juridische basis er voor. De gemeenteraad stelde het eind 2021 vast.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden zijn medio november 2022 gestart. Aannemers AW Infra en Eibe voeren de aanleg uit. Het afzetten van het terrein is een van de eerste zichtbare activiteiten. Ook plaatsten de aannemers een bouwbord. Nog wat voorbereidende werkzaamheden:

 • het dempen van en graven naar water;
 • het aanleggen van bruggen;
 • het verplanten en planten van bomen en stuiken;
 • het zaaien van (bloemrijk) gras.

Tijdelijk niet wandelen of spelen op het terrein

Het terrein is afgesloten. Je kunt er dus niet meer wandelen, de hond uitlaten of spelen. Veilig werken staat voorop.

Parkeren

Alle werklieden zijn geboden om de auto’s te parkeren aan de rand van de nog bestaande bouwweg. Ook kunnen zij met hun auto terecht op de parkeerplaats van de hockeyvelden.

Aanvoer materiaal

De aannemers gebruiken de bestaande bouwweg langs het bollenveld als enige in- en uitrit. Deze bouwweg verdwijnt als alle werkzaamheden klaar zijn. De buurman gebruikt dit stuk land dan weer voor zijn bollenwerk.

Doorpakken op eigen risico

Er loopt nog een juridische zaak rond het bestemmingsplan. Een bodemprocedure. In afwachting van de uitspraak gaan de werkzaamheden van start. Dit op eigen risico van de gemeente. Pas na deze uitspraak zal het bestemmingsplan al dan niet onherroepelijk worden.

Voltooiing

Het landschapspark is onderdeel van een grote operatie in dit gebied waarin op zeer veel punten meerwaarde is gecreëerd. We noemen:

 • de komst van eerste klas bollengrond;
 • een gloednieuw zwembad ter vervanging van een oud zwembad;
 • de aanleg van een mooie nieuwe woonwijk;
 • een versterkte en verfraaide steilrand;
 • een verbeterde waterhuishouding;
 • de verhuizing van een sportclub naar een vernieuwd sportcomplex;
 • het creëren van meer natuurwaarden met het landschapspark;
 • nieuwe speelvoorzieningen voor spel en ontmoeting.

Met de aanleg rondt de gemeente deze immense strategische operatie in het Middengebied van Noordwijk af.