NOORDWIJK - De gemeente heeft op verschillende plekken kleine acties uitgevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. Fietsersvoorrang. Duidelijke wegmarkeringen en een andere kleur asfalt. Rood.


Duidelijkheid geven

Begin oktober 2021 heeft gemeente Noordwijk op een paar plekken de verkeerssituatie verbeterd. Kleine gerichte acties. Quickwins. Deze hebben vaak veel effect. Dragen bij aan een verbetering. Op de foto. Een van de plekken waar de verkeersregels verduidelijkt werden.

Coalitieakkoord

De gemeenteraad heeft hier veel aandacht voor. In het coalitieakkoord staat de wens om te zorgen voor goede en veilige fietsverbindingen onder meer tussen de woonwijken.

Veilig fietsen

Maar ook zet de gemeente in op het invoeren van maatregelen die het gebruik van de fiets bevorderen. Boven alles willen de samenwerkende partijen dat fietser onderweg heel veilig zijn. Verschillende plekken zijn de afgelopen dagen onder handen genomen. Op de Duindamseweg/Duinweg in Noordwijk aan Zee is de markering extra duidelijk gemaakt met rood.

We kunnen zien dat er meer gefietst wordt in onze mooie gemeente en dus is er een extra noodzaak om met elkaar de knelpunten in het vizier te krijgen en deze op een slimme manier aan te pakken. Dat hoeft niet eens duur te zijn.

Prioriteit = Voorrang

De verkeersveiligheid van alle weggebruikers is een prioriteit. Andere projecten die daar aan bijdragen. Maak een punt van Nul. En het invoeren van fietsersvoorrang op rotondes. Ook werkt de gemeente op dit punt graag samen met weggebruikers en inwoners, zoals bijvoorbeeld bij de herinrichting van de wijk Zeeburg.

Met elkaar het voor elkaar krijgen

Verkeerswethouder Roberto ter Hark is blij met deze quickwins. We kunnen zien dat er meer gefietst wordt in onze mooie gemeente en dus is er een extra noodzaak om met elkaar de knelpunten in het vizier te krijgen en deze op een slimme manier aan te pakken. Dat hoeft niet eens duur te zijn.