NOORDWIJK - Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het voorstel van de verzekeraar om de directe kosten van de waterschade in sportcomplex Lageweg volledig te compenseren. Daar is toch iets meer dan een half miljoen mee gemoeid. Een mooie afsluiting van een meer dan vervelend voorval.


Sloop- en vervangingskosten

Het gaat om 565.681 euro inclusief btw. Voor onder meer de sloop- en vervangingskosten. Dit betekent dat de directe waterschadekosten aan het sportcomplex volledig worden gecompenseerd.

Indirecte schadekosten

Ook voor wat betreft de indirecte kosten van de waterschade komt de verzekeraar met een voorstel. Het gaat om 67.462 euro inclusief btw. Voor onder meer de kosten van het leerlingenvervoer, maar ook voor inkomstenderving van het Sportbedrijf Noordwijk, de organisatie die de sporthal exploiteert, en voor kosten van de Noordwijkse Hockeyclub.

Boekhoudkundig verantwoord

De verzekeraar heeft voorgesteld deze indirecte schadekosten te compenseren tot een bedrag van 60.440 euro inclusief btw. Ook hiermee is het college akkoord gegaan, aangezien de beheerlasten van de sporthal vanwege de tijdelijke sluiting eenmalig met ruim € 6.000 zijn gedaald.

Fijn sporten

Wethouder Dennis Salman: “Ons college is ingenomen met de voortvarende afwikkeling van de waterschade en deze mooie uitkomst. Maar nog veel belangrijker dan deze mooie financiële afhandeling: na de enorme schade is in een korte tijd het sportcomplex in volle glorie hersteld en konden de binnenruimtes weer gebruikt worden.”