NOORDWIJK - Op dinsdagavond 1 november 2022 is de kick-off bijeenkomst van het Leefstijlakkoord. Tijdens deze kick-off presenteren wij het nieuwe Leefstijlakkoord langs de thema’s: sport, bewegen, voeding, middelengebruik en mentale gezondheid. We nemen je graag mee in de totstandkoming van dit akkoord en hopen je te inspireren tot het indienen van een project.

Uitnodiging

Op dinsdagavond 1 november 2022 zijn alle sportverenigingen, maatschappelijke- en welzijnsorganisaties, het onderwijs, zorgaanbieders, ondernemers, verenigingen, stichtingen en enthousiaste inwoners van harte uitgenodigd voor de kick-off bijeenkomst van het nieuwe Leefstijlakkoord Noordwijk.

Leefstijlakkoord

Het Leefstijlakkoord is een samenvoeging van het huidige Sport- en Preventieakkoord. De aanleiding hiervoor is dat de onderwerpen van beide akkoorden, evenals de samenwerkingspartners en de lopende projecten, veel overlap kennen. Door de samenvoeging wordt efficiënter gewerkt en meer verbindingen gelegd tussen de diverse partners.

Stuurgroep

Achter de schermen werkt de Stuurgroep aan het akkoord. De Stuurgroep bestaat uit: Gemeente Noordwijk, Welzijnskwartier, Welzijn Noordwijk, Brijder, Netwerkregisseur jeugd, Goed Bezig/JOGG, Sportbedrijf en de Sportraad. Het proces staat onder begeleiding van adviesbureau JSO.

Kom je ook?

Wil je weten wat er allemaal gebeurt op het gebied van gezondheid in de gemeente Noordwijk? Heb je zelf al concrete ideeën voor nieuwe projecten? Maak kennis met de verschillende thema’s, leer over bestaande projecten en ontmoet nieuwe partners!

  • Datum: 1 november 2022
  • Tijd: 19.30 - 21.00 uur, inloop 19.15 uur
  • Locatie: kantine Sportpark Lageweg (SJC)