NOORDWIJK - Bijna 300 inwoners kwamen naar één van de bijeenkomsten over ‘Gebruik Woningen’. Deze week bedankte de gemeente ze voor hun bijdrage. In de mail stond ook wat het vervolg is.


Het verzonden bericht

Geachte heer, mevrouw,

Wij willen u hartelijk danken voor uw aanwezigheid en inbreng tijdens een van de bijeenkomsten ‘Gebruik Woningen’.

Tijdens de avonden van 28 en 30 oktober jl. zijn de meningen gepeild en is veel informatie opgehaald over de voorgestelde richtlijnen. Bijna driehonderd inwoners (!) hebben één van de vier bijeenkomsten bezocht en hun mening gegeven over de vier richtlijnen. Het leverde pittige discussies op, waaruit bleek dat de belangen zeer tegenstrijdig zijn.

Het is nu aan het college en de gemeenteraad hiermee verder te gaan.

We schetsen even op hoofdlijnen welk politiek-bestuurlijk traject voor ons ligt. Nadat het college het conceptbeleid heeft vastgesteld besluit de gemeenteraad om het beleidsvoorstel vrij te geven voor inspraak. U kunt dan uw zienswijze kenbaar maken. Het inspraaktraject zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 starten. Daarna zal de gemeenteraad het beleid ‘Gebruik Woningen’ definitief vaststellen.

Over het proces zullen wij communiceren via de gemeenteberichten in de lokale media en de website. Bent u echter breed geïnteresseerd in wat de gemeente doet, geef u dan op voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente. Gratis nieuws voor betrokken inwoners. U doet dat via deze webpagina.

Uiteraard houden wij u ook via dit mailadres op de hoogte. Als u geen berichten meer wenst te ontvangen op dit mailadres, kunt u dit kenbaar maken door een reply op deze mail.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

P.S.: vindt u meedenken en uw mening geven leuk? Wellicht is ons Digipanel wat voor u. Klik door naar deze webpagina.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep ‘Gebruik Woningen’
Team Wonen