NOORDWIJK - Het is er druk. Maar het college vindt het niet nodig extra maatregelen te nemen bij de kruising N443 - Leidsevaart. Er is geen aanleiding toe. Bloembakken plaatsen zou juist kunnen leiden tot ongevallen.

Gezien de verkeerssituatie van dit deel van de Leidsevaart en het ongevallenbeeld worden extra maatregelen niet voorgesteld. Daarnaast is de maximum snelheid op dit deel van de Leidsevaart in 2014 al teruggebracht van 60 km per uur naar 30 km per uur. Daarbij is tevens een verkeersremmende maatregel aangebracht ter hoogte van het restaurant. Door het smalle wegprofiel, de aanwezigheid van woningen dicht op de rijbaan en de naastgelegen Haarlemmertrekvaart achten wij extra aanvullende infrastructurele maatregelen niet noodzakelijk, aldus het college in een beantwoordingsbrief op vervolgvragen van het CDA over de kruising N443 – Leidsevaart. Hier op de foto van de ‘zijkant’ bezien.

Bloembakken beslist niet
Bloembakken plaatsen is geen goed idee. Het college raadt het nadrukkelijk af. De rijbaan is er te smal voor. Circa 3,50 meter in combinatie met landbouw voertuigen en vrachtverkeer. En: De kans bestaat dat obstakels zoals bloembakken meer ongevallen veroorzaken dan voorkomen. Tot slot raden wij bloembakken of andere wegversmallingen op de rijbaan af vanwege het vele fietsverkeer. Het plaatsen van obstakels op de Leidsevaart beïnvloedt het comfort van fietsers en verhoogt het risico op aanrijdingen van deze obstakels.