NOORDWIJK - De nieuwe wijk Het Zilt in De Zilk in gemeente Noordwijk krijgt stilaan vorm. Ook de prominente 2 appartementengebouwen staan er al. De verwachting is dat ze het 1e kwartaal van 2022 opgeleverd kunnen worden. En er is meer goed nieuws.


40 appartementen
In Het Zilt, aan het Vogelenveld, verrijzen 2 appartementengebouwen, waarvan 20 sociale huurwoningen en 20 vrijesectorwoningen. De gebouwen zijn al klaar. Zie de foto. De bouwploegen zijn aan de binnenkant bezig. De schatting is dat de gebouwen in het 1e kwartaal van 2022 worden opgeleverd.

Ondergrondse containers
Bij de 2 appartementengebouwen komen ondergrondse containers voor het inzamelen van afval. De gemeente begeleidt de komst ervan. De procedure is bijna doorlopen. De bewoners van de appartementengebouwen kunnen er gebruik van maken. Zij ontvangen hiervoor een pasje. Door de lage inwerpopening is de container ook te gebruiken door mensen met een beperking.

Procedure doorlopen
Nog een belangrijke stap. Om Het Zilt mogelijk te maken moest de gemeente voor een deel van de locatie een nieuw bestemmingsplan maken. Het ontwerp-bestemmingsplan Het Zilt heeft van 13 oktober 2021 tot en met 23 november 2021 ter inzage gelegen. De gemeente kreeg 2 reacties binnen. Die heten officieel ‘zienswijzen’. Het college heeft de zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan voorzien van een reactie. Ze staan in de ‘Nota van beantwoording’.

Bestemmingsplan als hamerstuk naar gemeenteraad
De gemeenteraad gaat nu snel een besluit nemen over het bestemmingsplan. Een eerste voorbereidend overleg is al gevoerd. De agendacommissie heeft de vaststelling van het bestemmingsplan Het Zilt inmiddels als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 januari 2022 op de agenda gezet.

Nieuws voor jou?
Vind je het leuk om op de hoogte te blijven van het gemeentelijke nieuws? Geef je op voor de nieuwsbrief Noordwijk.