NOORDWIJK - De ontwikkeling van de Maarten Kruytstraat in Noordwijk aan Zee gaat van start. De gemeente heeft de buurt een brief gestuurd met een vooraankondiging. Weer een stukje kust dat mooi gemaakt wordt.


Vomar

Gemeente Noordwijk start in de eerste week van september met de voorbereidende werkzaamheden: het bouwrijp maken van het stukje grond aan de Maarten Kruytstraat waar onder meer de Vomar komt. Is dat afgerond dan starten de bouwwerkzaamheden begin oktober. Ze duren ongeveer 24 maanden, zo is de verwachting.

Verkeer en parkeren

Gemeente Noordwijk heeft de buurt een brief gestuurd met de aankondiging van de start van de gebiedsontwikkeling. De gemeente kan echter nog niet alles verduidelijken. “De verkeerscirculatie tijdens de bouw zal voor de start van de bouwwerkzaamheden worden gecommuniceerd. Zodra meer bekend over andere belangrijke werkzaamheden of informatie zullen wij en/of de aannemer u daar vanzelfsprekend ook over informeren”, zo staat er in de brief te lezen.

Compensatie parkeerplaatsen

De gemeente heeft de afgelopen tijd aan de kust twee parkeervoorzieningen gerealiseerd: het parkeerterrein Hoofdstraat en de p-garage aan de Oude Zeeweg. Ze zijn er gekomen onder andere om de parkeerplaatsen die vervallen op te kunnen vangen. “Hier kunt u ook parkeren met uw inwonersvergunning of bewonersvergunning ten tijde van de bouw”, meldt de gemeente dan ook in de brief.