NOORDWIJK - Burgemeester Wendy Verkleij is benoemd tot voorzitter van de Bestuursadviescommissie van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden. Deze commissie zet zich bestuurlijk in om bij te dragen aan minder overlast en criminaliteit en meer veiligheid.


Samenwerkingsverband op zorg en veiligheid

De benoeming gebeurde op maandag 1 februari 2021 tijdens de eerste vergadering van deze nieuwe commissie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten en diverse partners uit de zorg en strafketen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is ondergebracht bij de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg.

Overlast en criminaliteit verminderen en veiligheid vergroten

Het samenwerkingsverband wil de overlast en criminaliteit verminderen en de veiligheid in de regio vergroten. Het gaat om problemen die vanuit verschillende ketens worden behandeld: zorg, straf en bestuur. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld huiselijk geweld, kindermishandeling, radicalisering, jeugd, mensenhandel en woonoverlast. Partijen die samenwerken zijn het Openbaar Ministerie, de politie, jeugdbescherming, reclassering en Geestelijke Gezondheidszorg.

Bestuurders uit verschillende gemeenten

De commissie die de burgemeester van Noordwijk voorzit, bestaat uit acht bestuurders uit de gemeenten Noordwijk, Lisse, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Gouda. De commissie adviseert over inhoud, taken en financiën. De leden vertegenwoordigen zowel hun subregio als de eigen gemeente. Bij de vergaderingen sluiten verschillende adviseurs aan van bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de politie, Geestelijke Gezondheidszorg, reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen en de Raad voor de Kinderbescherming.

Grensoverschrijdend

Burgemeester Verkleij: “Met elkaar regionaal overlast, onveiligheid en criminaliteit geïntegreerd aanpakken, waarbij de belangrijke koppeling wordt gemaakt tussen zorg en veiligheid. Dat is het doel van deze commissie en van de gemeente Noordwijk. Als voorzitter wil ik daar mijn bijdrage aan leveren. Bestuurders brengen lokale kennis en kunde in. Voor onze adviezen putten we direct uit onze praktijk. Het regionale perspectief kan ook weer in onze eigen gemeente nuttig zijn, want overlast, onveiligheid en criminaliteit stoppen niet bij gemeentegrenzen.”