NOORDWIJK - Op maandagochtend 20 juni 2022 hebben de fractievoorzitters van VVD, Partij voor de Inwoners, CDA en Lijst Salman Noordwijk hun coalitieakkoord voor de raadsperiode 2022 - 2026 gepresenteerd. ‘Recht zo die gaat - De inwoner als loods van het gemeentebestuur’.


16 zetels staan achter het akkoord

De fractievoorzitters overhandigden het akkoord aan burgemeester Wendy Verkleij: voorzitter van de gemeenteraad. De partij Bruisend Noordwijk heeft ook steun uitgesproken aan het akkoord. Daarmee staan er in ieder geval 16 zetels in de raad achter het akkoord.

Zo breed mogelijk draagvlak

De coalitiepartijen hebben uitgesproken om gedurende de komende raadsperiode continu op zoek te gaan naar zo breed mogelijk draagvlak voor aanpakken als oplossingen. Zowel binnen de gemeenteraad als in de samenleving.

De inwoner als loods

In het akkoord staan afspraken over wat de coalitie bereiken wil. Dat de inbreng van de inwoners daarbij onontbeerlijk is blijkt uit het onderschrift. “De inwoner als loods van het gemeentebestuur”.

Bijsturen als de samenleving daar om vraagt

“Recht zo die gaat” zegt iets over de instelling van de 4 coalitiepartijen: toekomstgericht en gefocust. Met de samenleving die als loods een belangrijke rol heeft in die koers. Door in contact te staan met inwoners, ondernemers en vrijwilligersorganisaties blijft de coalitie steeds toetsen of het nog op koers ligt. Zo nodig stuurt de coalitie bij wanneer de samenleving daar om vraagt.

10 domeinen

De afspraken in het coalitieakkoord zijn gebundeld in 10 hoofdstukken. De 10 domeinen waarover de gemeente gaat en waarop de gemeente samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen resultaten wil bereiken.

Zelfbewust

Binnen de domeinen zie je soms dat er aansluiting is op beleid en aanpakken van de afgelopen collegeperiode. Boven alles treedt een zelfbewust college aan dat een sterke eigen positie inneemt en opkomt voor het belang van de hele gemeente.

Speerpunten

Dat blijkt al uit de speerpunten. Voor de komende 4 jaar zijn dat:

 • Behoud van bijzonder landschap waar ondernemen, recreëren en beleven samengaan.
 • Betaalbaar wonen voor jong tot oud.
 • Een ambtelijke organisatie die staat als een huis.
 • Een sterke partner in de regio Duin- en Bollenstreek.
 • Energietransitie met realiteitszin.
 • Gezond en energiek leven.
 • Iedereen telt en doet mee.
 • Innovatieve en bloeiende economie.
 • Lastenverlichting.
 • Participatie, transparantie en communicatie.
 • Regionale en lokale bereikbaarheid.
 • Veiligste gemeente van Nederland.

Reflectiemoment van de gemeenteraad

Op dinsdag 21 juni 2022 krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om te reflecteren op het akkoord. Deze reflectie kan nog leiden tot aanvullingen. Die ruimte is er. Goede ideeën zijn altijd welkom. Het akkoord wordt daarom op een later moment ondertekend.