NOORDWIJK -Het college heeft de vragen beantwoord van Bruisend Noordwijk over het coffeeshopbeleid. Na de harmonisatie geeft burgemeester Verkleij aan dat ze bereid is het gesprek aan te gaan om zo te horen hoe er door verschillende partijen tegen dit onderwerp aangekeken wordt.


Harmonisatie
Het zal nog wel even duren voordat Noordwijkerhout in dit overzicht van alle Coffeeshops in Nederland is opgenomen. Het huidige beleid sluit dat uit. Bij de harmonisatie van het beleid was dat ook niet aan de orde. Maar is het geharmoniseerde beleid nog wel dat beleid waar de gemeenteraad tevreden is?

Ondernemers melden zich
Bruisend Noordwijk stelde onlangs een tiental vragen over het coffeeshopbeleid. Dit naar aanleiding van de politieke behandeling van dit onderwerp. Actueel nu 2 jonge ondernemers de gemeenteraad hebben benaderd met het verzoek een coffeeshop te mogen beginnen aan het Marktplein te Noordwijkerhout. Bekijk de regels voor coffeeshops op de website van Kamer van Koophandel.

Politiek agenderen
Door Bruisend Noordwijk is daarop de toezegging gedaan te komen tot een neutrale peiling onder mogelijke voor- en tegenstanders van de vestiging van een coffeeshop, waar dan ook in Noordwijkerhout . En dus niet specifiek op het Marktplein. Die poll vond plaats in de periode 5 tot 12 juni 2020. Uiteindelijk werden maar liefst 2863 stemmen uitgebracht, waarvan 1590 vóór en 1273 tegen de vestiging van een coffeeshop in Noordwijkerhout. Dat is afgerond 56% vóór en 44% tegen. Bekijk de toelichting van de partij.

Debatteren over voors en tegens
Gewapend met die uitkomst vraagt Bruisend Noordwijk zoekt Bruisend Noordwijk de ‘politieke ruimte’. De vraag die hij dan ook stelt: “Bent u bereid te bevorderen, dat zo mogelijk of zo nodig op basis van een beleidsnotitie het softdrugsbeleid besproken gaat worden met belanghebbende en belangstellende inwoners en stakeholders in een rondetafelgesprek (specifieke vergadervorm van de gemeenteraad, noot redactie), bijvoorbeeld middels een themabijeenkomst?” Die bereid is er, zo blijkt uit de beantwoording.

Bereidheid
“Op dit moment is het nul-beleid uitgangspunt, maar ik ben bereid om in gesprek te gaan met een aantal belanghebbende partijen om zo te horen hoe er door verschillende partijen tegen dit onderwerp aangekeken wordt”, aldus het college in de schriftelijke beantwoording”, aldus burgemeester mevrouw Wendy Verkleij in haar schriftelijke beantwoording. Het debat over het coffeeshopbeleid in de gemeente Noordwijk kan beginnen.

Brief college
Lees ook de beantwoordingsbrief van het college: ‘Beantwoording schriftelijke vragen Bruisend Noordwijk over coffeeshopbeleid’