NOORDWIJK - Het Genootschap Oud Noordwijk heeft een plan voor de uitbreiding van het Museum Noordwijk opgesteld. Het college stemt er mee in. In april 2021 buigt de gemeenteraad zich over de uitbreidingsplannen.


Met elkaar
Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 16 februari 2021 ingestemd met het plan voor de uitbreiding van Museum Noordwijk. Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk is blij met het besluit. De gemeente en het genootschap trekken al enige jaren samen op om de uitbreiding mogelijk te maken. Dit is een belangrijke stap in de samenwerking .

Een volgende stap
Het collegebesluit is een volgende, belangrijke stap om tot een museum te komen waarin het erfgoed van de gemeente en de vier kernen, vollediger, attractiever en interactief getoond kan worden. Het plan gaat nu richting de raad. Hier rechts een indruk van de nieuwbouw.

De gemeenteraad
Wethouder Roberto ter Hark gaat over Economie, Toerisme en Cultuur. “Wij hebben het bestuur van het genootschap uitgedaagd om met een uitgebalanceerd plan te komen dat ook goed past bij de plannen die er zijn voor het Jan Kroonsplein. Het bestuur heeft ons college helemaal overtuigd. Het college hoopt dat de raad ook zo positief is.”

Zeven jaar
Leon Guijt, voorzitter van het genootschap: “Het genootschap is zeven jaar terug gaan nadenken over de toekomst van het museum omdat we voor het huidige Museum Noordwijk op termijn onvoldoende bestaansrecht zagen.” De kleine behuizing staat op dit moment veel in de weg.

Ruimtegebrek
De voorzitter schetst de problematiek. “Op dit moment kan het museum een belangrijk deel van de collectie niet tentoonstellen. Bij wisseltentoonstellingen moet altijd een deel van de vaste collectie opgeborgen worden. Ook zijn er onvoldoende werkplekken voor de vrijwilligers. Zij zijn essentieel voor het voortbestaan van het genootschap, Streekmuseum Veldzicht en Museum Noordwijk.”

Aan de slag
Het genootschap is op zoek gegaan naar bijdragen van derden om voldoende financiële middelen te hebben voor de uitbreiding. Hierin is het in de afgelopen periode al in belangrijke mate geslaagd. De gemeente investeerde in 2 haalbaarheidsstudies. Daarnaast stelt de gemeente op termijn 2 panden ter beschikking. Ook neemt de gemeente de opstartkosten voor haar rekening. Tot slot staat de gemeente garant voor een lening aan het genootschap.

Een slechtweeraccommodatie
Wethouder Ter Hark: “Onze doelen liggen in elkaars verlengde maar voor de gemeente telt ook zwaar mee dat dit plan leidt tot een nieuw museum dat een aanvulling is op de bestaande slechtweeraccommodaties in het toeristisch hart van de gemeente.”

Op de hoogte stellen van de buurt
Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk zal de buurt informeren over de uitbreidingsplannen. Gemeente en genootschap vinden het belangrijk dat omwonenden op de hoogte worden gesteld van het plan nog voordat de ruimtelijke procedures starten.

Kwaliteitsslag Jan Kroonsplein maakt de locatie aantrekkelijk. Het nieuwe Museum Noordwijk ligt aan een gezellig plein.