NOORDWIJK - Het college van de gemeente Noordwijk heeft kennisgenomen van het standpunt van de commissieleden van Provinciale Staten over bouwen aan de Achterweg. De Commissie Ruimte, Wonen en Economie besprak de bouwplannen voor de Achterweg op 9 september 2020. Er bleek onvoldoende draagvlak in de Commissie te zijn voor bouwen op de locatie Achterweg.


Achterweg alternatief voor deel Bronsgeest

De bouwplannen voor de locatie Achterweg ziet het college als een alternatief voor het vrij te houden, niet te bebouwen gedeelte van Bronsgeest. Om op de locatie Achterweg te kunnen bouwen, was wijziging van provinciaal beleid nodig.

Reactie

Wethouder Theo Alkemade: "Wij zagen bebouwen op de locatie Achterweg als een goede mogelijkheid om Noordwijk mooier te maken. Onze ambities zijn nog steeds groot wat betreft het bouwen van woningen. De bouw van permanente woningen komt de komende 4-5 jaar niet in gevaar door het standpunt van Provinciale Staten."

Het college gaat nu opnieuw bestuderen welke andere locaties dan de Achterweg geschikt te maken zijn voor tijdelijke woningen en welke locaties op de langere termijn permanent bebouwd kunnen worden. De gemeente blijft met de provincie in gesprek over woningbouwlocaties.

Bouw van woningen gaat gestaag door

Op dit moment werkt de gemeente Noordwijk op tal van locaties aan woningbouw.

De komende jaren worden er op de grotere bouwlocaties zoals bijvoorbeeld Offem-Zuid (700 woningen), het Zilveren Kruis terrein (150 woningen), Bronsgeest (330 woningen) en op het terrein van Willem van den Bergh honderden woningen gebouwd, alleen al in de kern Noordwijk.

In de kernen Noordwijkerhout en de Zilk staan woningen gepland o.a. op Landgoed in den Houte (voorheen Bavo-terrein), het Zilt, de Molenweg en GOM-clusters.

Ook zijn er tijdelijke woningen gepland in de Nes en de locatie De Zeestroom. Daarnaast zijn er nog vele kleinere bouwprojecten, zoals bij de voormalige Northgo Sporthal. Bij de bouwplannen wordt continu gekeken hoe voor de verschillende doelgroepen de juiste woningen gebouwd kunnen worden.