NOORDWIJK - RK Fanfarekorps Excelsior krijgt een flinke aanvullende subsidie. Ook stelt het college eisen aan het financieel management van de vereniging. Dat moet beter. Anders redt de geliefde vereniging het op termijn niet.


De weg omhoog vinden

Het college noemt de subsidie zeer uitzonderlijk. Maar ook broodnodig. Het fanfarekorps zit in financieel zwaar weer en wat het college betreft moet alles op alles gezet worden om te voorkomen dat het fanfarekorps kopje ondergaat. Wethouder Sjaak van den Berg: ‘Het is een prachtvereniging waar veel inwoners plezier van hebben. We steunen ons rijke verenigingsleven en houden oog voor de financiële kant. We hebben goede hoop dat de vereniging de weg naar boven zal vinden met deze steun.”

Bezuinigingsplan

De aanvullende subsidie van bijna € 16.000,- is alleen bestemd om de huurachterstanden uit 2019, de huurkosten voor januari tot en met december 2020 van De Muze en de dirigentkosten voor januari tot en met december 2020 te financieren. Andere verplichtingen mogen er niet mee gefinancierd worden. Maar er is meer nodig dan geld. De vereniging RK Fanfarekorps Excelsior moet voor 1 oktober 2020 een bezuinigingsplan indienen, waarin zij inzicht biedt op welke wijze zij haar jaarlijkse kosten structureel terugbrengt, zodat een sluitende exploitatie ontstaat. Ook wil het college dat de vereniging zich optimaal inzet om de inkomsten structureel te vergroten.

Beter financieel toezicht

Het college verlangt ook dat de vereniging haar bestuur voor 1 oktober 2020 uitbreidt met minimaal 2 bestuursleden, waaronder een 2e penningmeester, zo nodig met bestuursleden van buiten de vereniging. Ook wil het college dat de vereniging tussentijds rapporteert over de voortgang van haar activiteiten, de prognose van de exploitatie, en de uitvoering van bovenstaande voorwaarden. Er is een stok achter de deur. Bij een negatieve exploitatie in 2020, 2021 of verder van R.K. Fanfarekorps Excelsior wordt de structurele subsidie afgebouwd. In het eerste jaar met 50% en in het tweede jaar tot 0.