NOORDWIJKERHOUT - Gemeente, politie en de omgevingsdienst hebben op donderdagavond 27 januari 25 bedrijfsgebouwen in Noordwijkerhout gecontroleerd op het bedrijventerrein Gravendam, de Leidsevaart en de ‘s-Gravendamseweg. Er waren meldingen binnengekomen over mogelijk strafbare zaken zoals illegaal wonen in bedrijfspanden en andere misstanden.


Resultaten

Bij 15 adreslocaties bleek sprake van illegale bewoning en misstanden zoals het niet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen. De ODWH, Omgevingsdienst West Holland start een handhavingstraject op. Daarnaast hield de politie gelijktijdig op verschillende locaties op het bedrijventerrein kleine verkeerscontroles. Hierbij werd onder meer gecontroleerd op snelheid. Er werd 1 bestuurder van een bromfiets bekeurd die een ‘wheely’ maakte en daarmee verkeersgevaarlijk gedrag vertoonde.

Risico’s van illegaal wonen

Wonen in een bedrijfspand is verboden. Het kan gevaarlijk zijn voor de illegale bewoner(s) zelf. En voor de hulpdiensten als er bijvoorbeeld brand uitbreekt. Niet ingeschreven staan op een woonadres kan ook nadelige gevolgen hebben voor allerlei regelingen. Daarnaast kunt u ‘onzichtbaar’ zijn waardoor u geen hulp kunt krijgen, in geval van nood. Daarom is het belangrijk dat alle inwoners bij de gemeente staan ingeschreven op een juist woonadres. Daarvoor bestaat de Basisregistratie Personen (BRP).

Ondermijnende criminaliteit

Illegaal gebruik van een bedrijventerrein is ondermijnende criminaliteit. Als de onderwereld zich mengt in de bovenwereld is dit een bedreiging voor het onderling vertrouwen in onze samenleving. Ondermijning komt voor in verschillende vormen van georganiseerde misdaad. Zoals drugshandel en mensenhandel, maar ook illegaal gokken en spookbewoning. Onschuldige mensen kunnen betrokken raken bij de georganiseerde misdaad. En er zonder dat zij dit weten slachtoffer van worden.

Samen zien we verband

Door samen te werken in onderzoek en de controles zien we verbanden en krijgen we beter zicht op zaken die niet in de haak zijn. Samen zien we meer dan ieder afzonderlijk en kunnen we ondermijning in Noordwijk sneller en beter aanpakken.

Wat kunt u doen?

In de strijd tegen ondermijning werkt de gemeente samen met de politie en de omgevingsdienst. Maar u kunt ook zelf iets doen. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Neem dan altijd contact op met de politie. Dat kan via 112 bij spoed en via (0)900 88 44 als er minder haast bij is. Doet u liever anoniem een melding? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer (0)800 70 00, of online via meldmisdaadanoniem.nl.