NOORDWIJK - Het college stelt de raad voor om de verordening “Corona noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk 2021” vast te stellen. De laatste stap. Daarna kan het fonds starten. De lokale overheid als steunpilaar van de lokale economie.


Schrijnende verhalen

Vanuit de Noordwijkse ondernemers zijn veel signalen gekomen dat de maatregelen vanuit het Rijk niet voldoende zijn. Het water staat veel ondernemers aan de lippen. Veel raads- en collegeleden kennen uit eerste hand de schrijnende verhalen. Het gemeentebestuur wil dan ook de ondernemers binnen de gemeente Noordwijk steun bieden in de vorm van een financieel vangnet daar waar onvoldoende of geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande steunmaatregelen.

Geen staatssteun
Het college gaf dinsdag 23 februari groen licht voor de verordening ‘Corona noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk 2021’. Daarin staan de spelregels voor de ondersteuning. De regels moeten kloppen. Hulp mag geen staatssteun zijn of oneerlijk uitpakken voor concurrenten. De gemeenteraad is aan zet om de verordening goed te keuren. Dat moet geen probleem zijn. Het geld staat klaar. De gemeenteraad heeft op 16 december 2020 € 250.000,- gereserveerd.

Snel starten nu
ls de raad instemt met de verordening dan kan het fonds starten. Individuele ondernemers kunnen bij de gemeente vervolgens een beroep doen op noodsteun. De gemeente doet wat meer. Wethouder Roberto ter Hark die in de gemeente gaat over Economie, Toerisme en Cultuur: “Dit is een vangnet om hulp te bieden bij acute, financiële problemen, als gevolg van de COVID-19 maatregelen.”

Uitstel van belastingen
Net als vorig jaar, biedt het college ondernemers uitstel van betaling voor hun ozb-aanslag. Dit geldt ook voor de specifieke bijdragen van de ondernemers die onderdeel zijn van de Bedrijven Investeringszones. De verschillende zones ontvangen wel het voorschot van de gemeente, zodat zij hun geplande activiteiten en investeringen kunnen uitvoeren. Ondernemers hoeven in 2021 ook geen precario te betalen voor hun terrassen, standplaatsen en uitstallingen.

Ook bovenlangs
Maar er kan meer. Zomer 2020 lanceerde Noordwijk Marketing een campagne om mensen te verleiden tot een verblijf aan de kust. Dat spoor wordt ook gevolgd om de impact van de COVID-19-voorschriften zo klein mogelijk te houden. Ook dit jaar treffen Noordwijk Marketing en de gemeente in samenspraak met de ondernemers voorbereidingen om in te kunnen spelen op eventuele versoepelingen van de maatregelen en tegelijkertijd Noordwijk verantwoord open te laten gaan.

Campagnes
“Campagnes uit het verleden zijn succesvol gebleken. Daar gaan wij mee verder. Waar we kunnen, investeren we graag in het op de kaart zetten van Noordwijk. Bij bezoekers en eigen inwoners. Bijvoorbeeld om Nederlanders verantwoord naar Noordwijk te krijgen voor een kort of langer verblijf, maar ook door lokale bestedingen bij onze eigen winkeliers te stimuleren”, aldus wethouder Ter Hark.