NOORDWIJK - Bronsgeest in Noordwijk Binnen. De ambitie is om er een nieuw groen woongebied te bouwen. Hoe groen durven we te zijn? De ‘groene lat’ ligt in ieder geval hoog.


Groen doen
Dat groen kun je niet letterlijk genoeg nemen. Mooie bomen, planten en struiken krijgen in deze klimaatadaptieve, natuurinclusieve en duurzame wijk de prioriteit.

Aanknopingspunten
De keuze voor groen is logisch. Niet alleen omdat groen de toekomst heeft. Maar ook omdat de locatie heel veel groene aanknopingspunten heeft:
- er loopt een ecologische hoofdzone langs Bronsgeest
- Bronsgeest ligt bovendien direct naast de groene landgoedzone.
- met de landgoederen van Calorama, Offem en Klein Leeuwenhorst als buren.
- ook biedt Bronsgeest zicht op de bollenvelden.

De ‘groene lat’
Waar moet je aan denken als het gaat om een groen woongebied. Medio maart werd de ambitie geschetst voor de gemeenteraad.
- zoveel mogelijk groen; zo min mogelijk verharding (zoals straatstenen)
- maximaal klimaatadaptief, natuurinclusief en duurzaam
- de ecozone is onderdeel van het woongebied
- veel collectief groen met veel groene ruimten om elkaar te ontmoeten en om kinderen te laten spelen in het groen
- kleine privébuitenruimten
- autoluw door een centraleparkeervoorziening en parkeren uit het zicht
- goede maar wel langzaamverkeersverbindingen met de omgeving
- maximaal 300-350 woningen (volgens woonvisie) die in het groen liggen
- compact en duurzaam bouwen
- met groene meedenkers geeft de gemeente graag invulling aan de groene ambitie

Wil je zelf eens het stuk doornemen. Blader de presentatie door ‘Stedenbouwkundige ambitie Bronsgeest’.