NOORDWIJK - De gemeente Noordwijk krijgt er een 4e Bedrijveninvesteringszone (BIZ) bij. Wethouder Roberto ter Hark en Debby Schouten, de voorzitter van de Stichting BIZ Noordwijkerhout Centrum, ondertekenden op 19 september 2022 de ‘Uitvoeringsovereenkomst BIZ Noordwijkerhout Centrum 2023-2027’. De gemeenteraad behandelt de oprichting van de BIZ Noordwijkerhout Centrum in oktober 2022. Ook volgt er nog een formele stemming om na te gaan of de BIZ op voldoende steun kan rekenen van de betrokken ondernemers.

Uitvoeringsovereenkomst

In de ondertekende ‘Uitvoeringsovereenkomst BIZ Noordwijkerhout Centrum 2023-2027’ zijn op hoofdlijnen afspraken vastgelegd tussen de gemeente en de Stichting BIZ Noordwijkerhout Centrum. De Stichtng kan hierdoor allerlei activiteiten uitvoeren in de openbare ruimte van het winkelgebied. Om de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen.

Initiatief BIZ Noordwijkerhout Centrum

Het instellen van een BIZ Noordwijkerhout Centrum is op verzoek van de Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging (NOV).
Doel op te richten BIZ

 • Een aantrekkelijk en veilig winkelgebied voor de bezoekers
 • Versterking van de aankleding van het winkelgebied
 • Middels evenementen de traffic in het gebied minimaal behouden of vergroten
 • Het verwezenlijken van een beter ondernemersklimaat
 • Verbetering van de onderlinge communicatie tussen de ondernemer
 • Het vestigingsklimaat minimaal behouden of vergroten
 • Het tegengaan van leegstand
 • Vertegenwoordiging van het belang van de ondernemer binnen het winkelgebied bij de gemeente Noordwijk.

Besluitvorming gemeenteraad

In oktober 2022 behandelt de gemeenteraad de vaststelling van de ‘Verordening BIZ Noordwijkerhout Centrum’. In deze verordening zijn de wettelijke regels en het plangebied BIZ vastgelegd.

Draagvlakmeting

Na vaststelling van de verordening door de gemeenteraad vindt de formele draagvlakmeting plaats. Als volgens de criteria van de Wet bedrijveninvesteringszones een meerderheid vóór een BIZ is, wordt de BIZ-verordening gepubliceerd. De BIZ Noordwijkerhout Centrum kan dan per 1 januari 2023 in werking treden.

4 Bedrijveninvesteringszones

Na de oprichting van de BIZ Noordwijkerhout Centrum heeft de gemeente Noordwijk 4 Bedrijveninvesteringszones:

 • een BIZ Noordwijk aan Zee
 • een BIZ Noordwijk Binnen
 • een BIZ Gravendam en
 • een BIZ Noordwijkerhout Centrum.