NOORDWIJK - Het Pesthuis op Landgoed in den Houte is in de steigers gezet. Eind januari starten de herstelwerkzaamheden. Wind en water krijgen geen kans meer op het gemeentelijk monument.


De Omgevingsvergunning voor herstelwerkzaamheden is in november 2019 verleend en sinds begin januari 2020 definitief. Hulshof Bouw & Restauratie gaat in opdracht van de gemeente Noordwijk het pand wind- en waterdicht maken. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. Op woensdag 29 januari 2020 richt de aannemer de bouwplaats in. Daarna beginnen de herstelwerkzaamheden. Het doel hiervan is het gemeentelijk monument te behouden.

Gemeentelijk monument
In 2011 is ’t Pesthuis in verband met de hoge cultuurhistorische waarde aangewezen als gemeentelijk monument. In december 2015 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout besloten ’t Pesthuis aan te kopen. Het doel hiervan was om voor het pand een passende sociaal-maatschappelijke bestemming te realiseren.

Nieuwe bestemming Pesthuis
Bij de gemeente is een bedrijfsplan ingediend. De initiatiefnemers willen in en nabij ‘t Pesthuis komen tot een educatief centrum. Dit educatieve centrum zal bestaan uit natuur- en milieu educatie/kinderboerderij, zorg/dagbesteding en BSO/kinderopvang. De gemeente heeft aangegeven hieraan haar medewerking te willen verlenen. De initiatiefnemers werken hun plan nu verder uit in samenspraak met de gemeente.