NOORDWIJK - Burgemeester Wendy Verkleij reikte maar liefst aan 11 personen van de gemeente Noordwijk een Koninklijke Onderscheiding uit. 11 prachtige mensen, die jarenlang een bijzondere en mooie bijdrage leverden aan de gemeenschap. 3 inwoners van de gemeente Noordwijk werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en 8 inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De volgende personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

 • De heer J.C.M. (Hans) Janssen - Noordwijkerhout
 • Mevrouw J.M.P. (Annemarie) van Kesteren - Noordwijk
 • De heer EM. prof. Ing. J. (Jan) Rolloos - Noordwijk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De volgende personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau :

 • Mevrouw C. (Clara) van Duijn - Noordwijk
 • De heer P.G.J. (Peter) Edelaar - Noordwijkerhout
 • Mevrouw M.T.M. (Mariëtte) van Haaster-van der Wiel - De Zilk
 • De heer O.A.M. (Otto) van Haaster - De Zilk
 • De heer T.H.J. (Theo) Hogervorst - Noordwijkerhout
 • De heer J.C.M.(Hans) van der Meer - Noordwijk
 • Mevrouw H.J.C.M.(Henriëtte) van den Nieuwendijk - Noordwijk
 • Mevrouw G.J.(Truus) van Steijn-Blom - De Zilk

  Een nadere toelichting op de vele verdiensten van deze inwoners:

  De heer J.C.M. (Hans) Janssen - Noordwijkerhout

  De heer Janssen is werkzaam bij Bouwbedrijf Van Grootheest in Ede. Hij is in Ede ook al jarenlang voorzitter en penningmeester van de Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Kievitsmeent, bestuurslid van Stichting Bedrijventerreinen Ede en van Stichting Edes Bedrijfscontact.
  Daarnaast is hij vrijwillig actief in zijn woonplaats Noordwijkerhout:

  • Van 1990 - 2007 Bij Wijkvereniging Zeeburg was hij voorzitter en secretaris. Hij organiseerde activiteiten, droeg bij aan technische zaken en opbouwen, was voorzitter van het feestweekend.
  • Van 1998 - 2001 Bij Stichting De Speelakker was hij medeoprichter van de openbare waterspeeltuin op het terrein van de Hafakker. Hij ontwierp er ook een multifunctioneel speeltuinhuis.
  • Sinds 1999 Bij Schietvereniging De Duinschutters vrijwilliger en voorzitter. Hij heeft bijgedragen aan de nieuwbouw van het clubgebouw en draagt zorg voor het onderhoud. Tevens is hij betrokken bij de organisatie van wedstrijden.
  • Sinds 1999 Bij Oranjevereniging Noordwijkerhout bestuurslid, vice-voorzitter en voorzitter (sinds 2004). Hij organiseert mede activiteiten zoals The Voice of Noordwijkerhout. Hij brengt het verhaal van 4 mei dichter bij de mensen. Hij is creatief in beeld en geluid, onderhoudt de contacten met brandweer voor de veiligheid, neemt deel aan de maatschappelijke alliantie Open Up binnen de gemeente over de coronacrisis en draagt zorgt voor de toekomstvisie. Hij is het gezicht van de Oranjevereniging.

  Gelet op de aard, duur, lokale uitstraling en betekenis van zijn activiteiten is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

  Mevrouw J.M.P. (Annemarie) van Kesteren - Noordwijk

  Mevrouw Van Kesteren heeft in 2011 samen met haar man de Edwin van der Sar Foundation opgericht en werd hiervan ook voorzitter. De Stichting heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel te verbeteren door middel van beweging en deskundige begeleiding.
  Het begon toen in 2009 mevrouw Van Kesteren op jonge leeftijd een hersenbloeding kreeg. Zij miste toen de mogelijkheden voor thuisrevalidatie. De zorg voor mensen met hersenletsel kon worden verbeterd. Er was geen netwerk dat mensen met hersenletsel handvatten geeft. Zij heeft dit via het netwerk van Edwin kunnen realiseren en wilde dat ook graag voor anderen met hersenletsel mogelijk maken. Zij heeft vanuit haar eigen kwetsbare positie met veel inzet en vertrouwen de organisatie opgebouwd. Zij is het voorbeeld voor anderen, voor wat mogelijk is. Zij verbindt partijen. Zij helpt vele mensen die hetzelfde is overkomen. Zij wil voorkomen dat mensen in een isolement raken.
  Diverse projecten zijn op haar initiatief gestart. Zoals De Class, een begeleidingstraject voor jongeren met NAH, Niet Aangeboren Hersenletsel, om hen weer op school of op het werk te krijgen. Er is daarvoor studie- en werkbegeleiding. Er zijn workshops, sportlessen en er is contact met lotgenoten. Sportdagen worden georganiseerd voor kinderen met hersenletsel. Met het project Meet me @The gym kunnen mensen met hersenletsel sporten en zijn er speciale cursussen voor Fitnesscentra gecreëerd om dit te begeleiden. Dit project werkt nu op 98 locaties. In 2014 kreeg zij de Majoor Bosshardt Award en in 2015 de International Sustainability Award voor dit mooie project.
  De Edwin van der Sar Foundation is per 1 januari 2021 onderdeel van de Hersenstichting geworden. Dat is goed voor de doelgroep. De projecten krijgen daarmee een enorme impuls, financieel, met mankracht en als waarborging.

  Mevrouw Van Kesteren heeft een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Gelet op de aard, duur, landelijke uitstraling en grote betekenis van haar activiteiten is zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

  De heer EM. prof. Ing. J. (Jan) Rolloos - Noordwijk

  De heer Rolloos begon in 1965 als systems engineer bij het elektronicaconcern IBM in Rijswijk.

  In 1968 richtte hij het eerste adviesbureau voor computertoepassingen in Europa op, in Freiburg (Zwitserland). Het bedrijf groeide uit tot het elektronicaconcern Computer Associates. Hij was directeur van de afdeling Nederland en medeauteur van het studieboek Fortran, een van de eerste computerboeken in het Nederlands dat door hem in 1972 werd uitgegeven. Tot heden wordt dit boek nog gebruikt bij het wetenschappelijk onderwijs in natuurkunde.

  In 1975 werd hij zelfstandig ondernemer. Hij richtte het automatiseringsbedrijf PharmaPartners op. Het bedrijf ontwikkelde onder zijn leiding computersystemen voor apothekers en huisartsen zoals de softwareprogramma’s Pharmacom en Medicom. Door samenwerking met artsen en apothekers ontstond een hoogwaardig medicatiebewakingssysteem en Stichting Healthbase werd opgericht om bestanden beschikbaar te maken voor goede en veilige zorg. Thans werkt 70% van de Nederlandse apothekers en 50% van de huisartsen nog met beide systemen. Rond 1985 ontwikkelde hij in samenwerking met apothekers en huisartsen ook een geneesmiddelenencyclopedie waarin bijsluiters van ruim 4.000 geneesmiddelen in eenvoudige taal werden beschreven. Hij schreef hiervoor de algoritmen die voorkwamen dat patiënten voor hen schadelijke medicijnen voorgeschreven kregen. Deze digitale encyclopedie is toegankelijk voor meer dan 10 miljoen Nederlanders. Hij schreef ook een systeem voor Russische apotheken.

  Na 1996 was hij consultant en adviseur voor start-ups. Daarnaast was hij universitair (hoofd)docent aan diverse universiteiten. Sinds 2005 is hij formeel gepensioneerd.
  Sindsdien heeft hij het meetsystemenbedrijf Cosine te Warmond begeleid bij de ontwikkeling en toepassing van hyperspectraalcamera’s voor het opsporen van bacteriën in voedsel.
  Hij was medeoprichter van het voedselinnovatiebedrijf Condi Food te Warmond, waarmee hij in 2014 de Rabobank Wijffels Innovatieprijs in de categorie Agri and Food won.
  Naast bovenstaande aan de hoofdfunctie gerelateerde verdiensten heeft de heer Rolloos nog andere activiteiten:

  • Van 1995 - 1998 was hij lid van het Disease Management Forum en organiseerde hiervoor studiereizen naar de Verenigde Staten, werkte mee aan herformulering van kaders voor het nieuw concept ‘populatiemanagement’.
  • Rond 1995 was hij vrijwilliger en initiatiefnemer van het cultuurmonument “Nehalenniatempel’ te Colijnsplaat. Gaf leiding aan de bouw.
  • Van 2005 - 2015 (gepensioneerd) was hij vrijwilliger en medeoprichter en penningmeester van de Stichting Noordwijkse School, een nieuw soort basisonderwijs. Gaf kooklessen, gastlessen en was actief in fondsenwerving.
  • Van 2005 - 2015 was hij vrijwilliger bij Stichting Troika van de Fagen te Noordwijk. Onderzoek naar problemen rondom antibioticaresistentie en introductie van gebruik van bacteriofagen in Nederland. Inzet voor de PR waardoor het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer kwam en bij het consumentenprogramma Radar.
  • Van 2015 - heden medeoprichter en voorzitter van Stichting J&J Consortium. Hij begeleidt start-ups voor voedselveiligheid door gebruik van hyperspectrale camera’s. In samenwerking met de UvA ontstond het humanitair-medisch project MEDiLOO. Hij verzamelde onderzoekers voor een verdere doorontwikkeling van het eSOS SmartToilet van het bedrijf IHE te Delft. Hij werd mede-uitvinder van de hyperspectraalcamera’s ter bevordering van voedselveiligheid en het door middel van licht ontdekken van besmettelijke ziekten waaronder COVID-19. Hij bedacht en schreef hiervoor o.a. de algoritmen van de software. Hij schreef de publicatie “Journey to the MEDiLOO”.
  • Van 2018 - heden is hij vrijwilliger bij woonzorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk. Hij organiseerde o.a. een verloting voor de aanschaf van beschermingsmiddelen voor het zorgpersoneel, gezamenlijke avondmaaltijden met muziek en kookt voor medebewoners.

  Er is sprake van een continue lijn van activiteiten. De heer Rolloos heeft met de door hem ontwikkelde algoritmes een cruciale bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van medicatiesystemen voor voedselveiligheid en de opsporing van besmettelijke ziekten. Hij is op totale verdiensten decorabel geacht. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

  Mevrouw C. (Clara) van Duijn - Noordwijk

  Mevrouw Van Duijn was tot eind 2020 zelfstandig ondernemer en (mede)eigenaar van Begrafenisonderneming L. van Duijn. Zij begon in het bedrijf van haar vader en volgde hem op als directeur-eigenaar. Met veel inlevingsvermogen en respect voor de overledenen verleende zij veel steun aan de nabestaanden waarbij het verdienmodel op de tweede plaats kwam. Zij was er als mensen haar nodig hadden. Zij vervulde een voortrekkersrol voor vrouwen in deze branche, die oorspronkelijk geheel door mannen werd gedomineerd. Zij heeft dit werk bijna 60 jaar gedaan. Naast deze werkzaamheden ontplooide zij de volgende activiteiten:
  Van 1963 - 1983 was zij vrijwilliger bij de Nederlands Hervormde Gemeente Noordwijk. Zij was actief als koster van de Visserskapel en de Kerk aan Zee.
  Van 1989 - heden is zij mantelzorgster en ondersteuner in de gemeente Noordwijk. Tientallen jaren verzorgde zij een hoogbejaarde, hulpbehoevende en dementerende vrouw. Zij fungeerde als grootmoeder voor het kleinkind van de overleden zus van deze dame. Ook ondersteunt zij een hoogbejaarde buurvrouw bij het kerkbezoek.

  Op grond van haar verdiensten, en gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  De heer P.G.J. (Peter) Edelaar - Noordwijkerhout

  De heer Edelaar, thans met prepensioen, heeft bij Flora Holland gewerkt. Hij heeft daarnaast diverse vrijwillige verdiensten verricht, o.a. bij Zwemvereniging Noordwijkerhout en bij De Columbiaan in Sassenheim, waar hij tijdwaarnemer, bestuurslid en trainer was.
  In de jaren ‘70 en ’80 was hij daarnaast ook actief bij Carnavalsvereniging De Kaninefaaten in Noordwijkerhout als lid van de jeugdraad van de Babyfaaten. Hij werd in 1977 Prins Pjotr II der Babyfaaten en was lid van de werkgroep Oud Babyfaaten. Hij bouwde mee aan de prinsenwagen en aan de feestzaal en verrichtte hand- en spandiensten.
  Sinds 1996 is hij actief bij Stichting Oranjevereniging Noordwijkerhout. Hij is bestuurslid en werd in 2013 penningmeester (tot 1 januari 2021). Hij is een verbinder en weet mensen te enthousiasmeren om zich aan te sluiten bij de vereniging. Hij is aanspreekpunt en vertrouwenspersoon. Hij regelt o.a. spelletjesmiddagen op scholen en organiseert de bridgedrive. Hij werft sponsoren en draagt zorg voor de afrekening met kermisexploitanten.
  Sinds 2018 is hij actief bij Topaz woonzorgcentrum Munnekeweij als chauffeur voor cliënten van en naar het ontmoetingscentrum en verzorgt daar hand- en spandiensten.

  Op grond van zijn verdiensten, en gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Mevrouw M.T.M. (Mariëtte) van Haaster-van der Wiel - De Zilk

  Mevrouw Van Haaster-van der Wiel is sinds 1984 werkzaam bij De Hartekamp Groep, een woonzorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast haar reguliere werkzaamheden organiseert zij uitstapjes voor cliënten. Zij begeleidt hen ook, vaak buiten werktijd. Zij is ook persoonlijk begeleider van twee cliënten. Tevens actief binnen de werkgroep Samen Kerk waarvoor zij de wekelijkse kerkdienst organiseert en zorgt dat bewoners hieraan kunnen deelnemen.
  Sinds 1978 bestuurslid en secretaris (1984-2004) bij scouting Stichting Jeugdwerk De Zilk. Zij was hier groepsleider van de kabouters en zwervers en organiseerde jaarlijks de rommelmarkt. Zij begeleidde jeugdkampen en was daar ook kok. Zij hielp met de opbouw van het nieuwe onderkomen nadat er brand was geweest. Thans verricht zij nog hand- en spandiensten aan de rommelmarkt.

  In 2000, het millenniumjaar, was zij bij de Stichting 2000 in De Zilk betrokken bij de organisatie van een groots feest voor de hele gemeenschap.
  Sinds 2006 tot heden is zij, met een onderbreking, actief voor de Heilig Hart van Jezuskerk in De Zilk. Zij was secretaris en notulist voor het parochiebestuur/de Lokale Commissie en van de Heilig Hart Raad. Zij fungeert sinds 2018 als secretaris van de jubileumcommissie 100 jaar kerk.
  Van 2014 tot heden begeleidt zij bij Drumfanfare Altesa in De Zilk de muzikanten bij optredens op/aan de weg en regelt dan het verkeer.

  Op grond van haar verdiensten en gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  De heer O.A.M. (Otto) van Haaster - De Zilk

  De heer Van Haaster is werkzaam als hoofd bedrijfsbrandweer en BHV bij Akzo Nobel. Hij is van 2000 tot 2008 lid geweest van de vrijwillige brandweer van Noordwijkerhout. Daarna werd hij vrijwilliger bij de Veiligheidsregio Hollands Midden als officier van dienst.
  Daarnaast is de heer Van Haaster sinds 1980 vrijwillig actief bij de Stichting Jeugdwerk De Zilk. Hij zette de jeugdsoos en rommelmarkt op, wierf fondsen en droeg bij aan verbouwingen en begeleidde ook jeugdkampen van de scoutinggroepen.
  Van 1991 tot heden was hij actief bij carnavalsvereniging De Duinknijnen. Hij was secretaris en lid van de Raad van Elf en fungeert nog als jurylid bij de optocht.
  Sinds 1995 bij Hakuna Matata in De Zilk bestuurslid en thans voorzitter.
  Bij Stichting 2000 De Zilk betrokken bij het millenniumfeest voor de brandveiligheid. Sinds 2009 vrijwilliger bij Dragersvereniging Sint Barbara in De Zilk. In de periode 2014-2015 voor de Heilig Hart van Jezuskerk als bestuurslid in een klankbordgroep.

  Gelet op de aard, lange duur uitstraling en betekenis van de activiteiten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  De heer T.H.J. (Theo) Hogervorst - Noordwijkerhout

  De heer Hogervorst is gepensioneerd, was voorheen werkzaam bij Broekhof Verpakkingen, werkte jarenlang bij het psychiatrisch ziekenhuis St. Bavo in Noordwijkerhout. Vanuit zijn hoofdfunctie bij de Bavo heeft hij in 1980 De Dierenhoeve opgericht, een zorg- en kinderboerderij. Het was een project, een werk- en dagbesteding voor cliënten, maar tevens een ontmoetingsplaats van cliënten met de ‘gewone’ maatschappij. Naast het betaalde werk stak hij er vele uren vrije tijd in. De heer Hogervorst was tot 2005 de beheerder tot het einde van zijn dienstverband bij de Bavo. Daarna is hij vrijwilliger en bestuurslid van ‘vereniging’ De Dierenhoeve geworden. Hij verzorgde nog steeds de dieren en begeleidde vele cliënten, zette zich in voor de werving van fondsen, droeg zorg voor het maken van stallen en het clubhuis, maakte dierenverblijven schoon, begeleidde bezoekers, o.a. scholieren van de basisschool. Nog steeds is hij actief met schapen scheren, helpt bij geboortes van lammetjes, verricht technische klussen, haalt brood en groenten op en denkt mee met problemen.

  Sinds 2004 is hij vrijwilliger bij woonzorginstelling Topaz Munnekeweij te Noordwijkerhout. Hij verzorgt de wekelijkse zangmiddag en betrekt bezoekers en bewoners bij zijn activiteiten bij De Dierenhoeve. Zo neemt hij een kudde schapen mee naar de instelling om het schaapscheren daar in de aula te tonen, of plaatst er een broedmachine waarna de bewoners kunnen genieten van de pasgeboren kuikentjes. Hij is (hulp)Sinterklaas en draagt bij aan het carnavalsfeest.

  Op grond van zijn verdiensten, en gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  De heer J.C.M. (Hans) van der Meer - Noordwijk

  De heer Van der Meer is werkzaam bij Rabobank verzekeringen. Daarnaast is hij sinds 1998 vrijwillig actief. Hij is sindsdien vrijwilliger bij R.K. Voetbalvereniging S.J.C. te Noordwijk. Hij begon als trainer/jeugdleider bij de jongste voetballertjes, kwam in het jeugdbestuur en vertegenwoordigde de Technische commissie. Hij is verbonden aan het 4 x 4 voetbaltoernooi voor de basisscholen (1200 kinderen nemen deel) en is speaker en DJ op feesten, doet de kascontrole voor de ALV en verricht hand- en spandiensten.
  Sinds 2007 is hij oprichter en penningmeester van Heerensociëteit ’t Latje en sindsdien ook actief bij Carnavalsvereniging De Noortukkers alwaar hij de seniorenmiddag, de bezoeken aan verzorgingshuizen en de Najaarsfeesten organiseert.
  Sinds 2009 is hij speaker bij het Starbalm Strandlopen en organiseert dit evenement.
  Sinds 2019 is hij veilingmeester bij de Parochie Sint Maarten / Maria Ter Zee te Noordwijk.

  Op grond van zijn verdiensten, en gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Mevrouw H.J.C.M. (Henriëtte) van den Nieuwendijk - Noordwijk

  Mevrouw Van den Nieuwendijk was tot 2012 werkzaam bij Marente, locatie Hofwijck te Oegstgeest. Sinds 1968 is zij vrijwillig actief voor het R.K. Fanfarekorps Excelsior te Noordwijk. Zij speelt zelf bugel. Zij zette zich in voor de inzameling van oud papier, collecteerde voor het Anjerfonds, maakte brieven voor donateurs en leidde leerlingen op om bugel te spelen. Zij was met veel enthousiasme en effort bestuurslid van stichting 75 jaar Excelsior en beheerde tot 2018 de uniformen van het straatkorps en het orkest. Zij organiseerde mede de evenementen en is sinds 2003 lid van de muziekcommissie en verricht hand- en spandiensten.
  Van 1985 tot 1995 was zij vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Noortukkers. Zij was mede-begeleider van de dansmariekes, trad op met de bugel en verrichte hand- en spandiensten.
  Van 2012 tot heden is zij actief bij de Stichting Kringloop Noordwijk en Noordwijkerhout. Hier heeft zij de kleding gesorteerd en gewassen. Thans is zij gastvrouw in de koffiehoek.

  Op grond van haar verdiensten, en gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Mevrouw G.J. (Truus) van Steijn-Blom - De Zilk

  Mevrouw Van Steijn-Blom is werkzaam geweest in het loonbewerkingsbedrijf Van Steijn van haar echtgenoot en sinds 2007 gepensioneerd. Zij heeft daarnaast vele vrijwillige verdiensten.
  Sinds 1980 bij het CDA, afdeling Hillegom was zij oprichter en voorzitter van het lokale CDA-Vrouwenberaad Hillegom (CDA-V) en lid van de Vrouwen Advies Commissie. Na verhuizing naar De Zilk is/was zij nog actief voor de afdeling Noordwijkerhout.
  Sinds 1986 is zij actief voor de Heilig Hart kerk in De Zilk. (kinderwoorddienst, gezinsvieringen, kerkenveiling). Zij was voor de kerk lid en secretaris van de Missie-Ontwikkeling-Vrede groep in De Zilk en vanaf 1994 ook in Hillegom.
  Van 1994 - 2016 was zij bij Wereldwinkel in Hillegom verkoopster en hielp zij mee met de evenementen.
  Van 1996 - 2005 was zij bij Land en Tuinbouwvrouwen (LTV, thans ZIJ-Actief) lid van de commissie jaarthema.
  Van 2003 - heden is zij actief bij De Zonnebloem, afdeling De Zilk en is zij penningmeester en bestuurslid geweest. Zij regelde het vervoer en de fondsenwerving, deed boodschappen en was gastvrouw. Tot op heden verricht zij nog bezoekjes aan ouderen. Tijdens de coronapandemie verzorgde zij attenties.
  Ook collecteert zij jarenlang voor het Reumafonds en waren er vrijwillige activiteiten bij Stichting Vluchtelingenwerk, bij Parochiële Caritas, bij de lokale KBO, bij de basisschool en bij scoutinggroep Haarlemmermeer.

  Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.