NOORDWIJK - Met een extra bijdrage van iets meer dan € 70.000,- hoopt Noordwijk dat de Stichting Bloemencorso Bollenstreek weer financieel gezond wordt. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het voorstel.


Algemene Reserve

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad vragen om een extra bijdrage voor Stichting Bloemencorso Bollenstreek beschikbaar te stellen om de stichting weer financieel gezond te krijgen. De extra € 71.184,- komt ten laste van de Algemene Reserve.

Beter laat dan nooit
Naar aanleiding van het verzoek tot deze extra financiële bijdrage hebben de Bollenstreekgemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen de extra bijdrage voor 2019 al in 2019 uitbetaald aan Stichting Bloemencorso Bollenstreek. Dat Noordwijk er nu pas aan toekomt heeft een duidelijke oorzaak, zo valt te lezen in het voorstel.

4 Bollenstreekgemeenten
Stichting Bloemencorso Bollenstreek is bezig met een herstructurering om weer een financieel gezonde stichting te worden. Hiervoor is er voor de komende jaren een extra financiële bijdrage vanuit de vier Bollenstreekgemeenten gewenst. Door de extra financiële bijdrage kan Stichting Bloemencorso Bollenstreek weer een gezonde stichting worden, dat jaarlijks een mooi bloemencorso organiseert.

Pralen en niet dralen
Het jaarlijkse bloemencorso is een evenement waar veel mensen op af komen. Maar dat niet alleen. Het is een belangrijke cultuurfenomeen. Honderden mensen zetten zich elkaar in voor het maken van de schitterende praalwagen. In deze traditie ‘drukt de bollenstreek zich als het ware uit’.