NOORDWIJK - De jaarlijkse lintjesregen op 24 april 2020 kon helaas niet doorgaan als gevolg van de coronacrisis. Daarom reikte burgemeester Wendy Verkleij op 3 juli 2020 alsnog de welverdiende Koninklijke onderscheidingen uit. Dit gebeurde tijdens een besloten, feestelijke bijeenkomst in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk.


Aan de volgende personen werden de versierselen uitgereikt:

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De volgende personen zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau:

  • Mevrouw drs. C.A.J.M. (Tineke) Ceelen
  • De heer dr. F. (Franco) Ongaro

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De volgende personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

  • Mevrouw Y. (Ypie) Faber-Tol
  • Mevrouw H.M. (Betty) Heemskerk-Geerlings
  • De heer R.W.J. (René) van Houten
  • De heer L. (Leo) Kruithof

De heer H.G.L. (Henk) Hoogervorst (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) kon niet bij de uitreiking aanwezig zijn. Hij ontvangt de versierselen op een nader te bepalen datum.

Nadere informatie decorandici

Zie ons voor nadere informatie over de decorandici ons nieuwsbericht over de aangepaste lintjesregen op 24 april 2020. Burgemeester Wendy Verkleij heeft de decorandici toen persoonlijk op de hoogte gesteld van hun benoeming en haar felicitaties overgebracht.