NOORDWIJK - Er komt geen individuele tijdritetappe in Noordwijk van de BinckBankTour op dinsdag 1 september 2020. Er is onvoldoende steun voor in de gemeenteraad.


Reacties vanuit de raad

Het college van burgemeester en wethouders komt dinsdag 14 april 2020 terug op een eerder genomen besluit. Dat doet het college nadat hij de gemeenteraad heeft gevraagd om een standpunt. De partijen hebben gereageerd. Daaruit blijkt onvoldoende steun voor de tour.

Kosten en Corona
Uit de reactie van de fracties blijkt dat veel partijen bezwaar maken tegen het bedrag dat aan de gemeente is gevraagd: € 135.000,-. De partijen vinden het bovendien verstandig om de tijdritetappe te schrappen gezien de coronacrisis en de nasleep ervan in de komende periode. Het kan zo maar te druk worden. Te veel mensen op elkaar. En dat is niet wenselijk in de anderhalvemetereconomie, zo is het algehele gevoel.

Ontbindende voorwaarden
Het intrekken van het eerder genomen besluit kan. Een van de voorwaarden bij het eerste collegebesluit was dat de risico’s van het coronavirus voor rekening van de organisatie komen. Bovendien is het besluit van de Veiligheidsregio om het evenement vanwege het Coronavirus al dan niet door te laten gaan, een ontbindende factor.