NOORDWIJKERHOUT - De gerestaureerde Engelse tuin op Landgoed in den Houte in Noordwijkerhout is op 22 september 2023 officieel geopend. Onder grote belangstelling van vele bewoners van de nieuwe woonwijk Landgoed in den Houte. Ook de 1e bruidsreportage in de gerestaureerde Engelse tuin is inmiddels een feit.


Openingshandeling

Roberto ter Hark, clustervertegenwoordiger Duin- en Bollenstreek en tevens wethouder van Noordwijk, verrichtte de officiële openingshandeling in de Engelse tuin samen met Niels van Ginkel en Hein Trebbe jr. van de ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe en landschapsarchitect Renzo Veenstra. Zij stelden met een druk op de knop de fontein en de gerestaureerde cascade tijdelijk in werking (in afwachting van de permanente stroomaansluiting). Dit alles onder grote belangstelling van vele bewoners van de nieuwe woonwijk Landgoed in den Houte.

1e bruidsreportage

Nog voor de officiële opening hebben Jasper Hunting & Céline Schmidt Hunting samen met dochter Vika en zoon Tobe als bruidsmeisje en -jonker hun trouwreportage in de vernieuwde Engelse tuin laten maken. Dit gebeurde op 2 september 2023. Daarmee werd de ambitie van de gemeente Noordwijk om van de Engelse tuin weer een mooie plek te maken voor trouwreportages direct vervuld.

Parel in B(l)oeiende Bollenstreek/subsidie

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben de Engelse en Franse tuin en de historische begraafplaats op het voormalige Bavo-terrein aangemerkt als parel in de Duin- en Bollenstreek. Daarom stelden de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar om de restauratie te financieren. Hierdoor kon Novaform-Trebbe de Engelse tuin in oude glorie herstellen.

De tuinen zijn straks met wandelroutes verbonden, zodat een wandeling door Landgoed in den Houte en naar de rest van de Duin- en Bollenstreek mogelijk is.

Over de Engelse tuin

De Engelse tuin maakt al meer dan een eeuw deel uit van de geschiedenis van Noordwijkerhout. De tuin was onderdeel van de katholieke psychiatrische instelling Sint Bavo. Psychiatrische patiënten hebben deze tuin met de hand aangelegd. Ook het bijhouden van de tuin en de nieuwe aanplant werden gedaan door de patiënten.

Bezoek en bruidsreportage

Aanvankelijk was ‘De Bavo’ een gesloten inrichting. Later vond er meer integratie plaats met de samenleving. Inwoners uit het dorp Noordwijkerhout bezochten de prachtige Engelse tuin met zijn waterval en bruggetjes en zijn bloeiende struiken en vele bomen. Ook brachten ze met hun kinderen en kleinkinderen een bezoek aan zorg- en kinderboerderij De Dierenhoeve. Veel stelletjes uit Noordwijkerhout en omgeving hebben in deze mooie omgeving hun bruidsreportage laten maken.

Verval

Helaas raakte de Engels tuin in verval. Dat kwam doordat de zorg voor mensen met een psychische beperking steeds vaker in de eigen vertrouwde omgeving plaatsvond. Dat is natuurlijk fijn, maar hierdoor waren er wel steeds minder psychiatrische zorgterreinen nodig. De gebouwen op het Bavo-terrein werden gesloten en gesloopt. En daarmee begon ook het verval van de Engelse tuin met zijn waterval. De vijver groeide dicht, jongeren vonden een nieuwe hangplek en het gebied takelde meer en meer af. De ooit zo prachtige tuin veranderde in een wildernis. Tot verdriet van velen.

Beheer en onderhoud

De gemeente Noordwijk neemt het beheer van de Engelse tuin op zich. Mensen met een afstand op de arbeidsmarkt verrichten onder begeleiding het eenvoudige onderhoud. Mogelijk vormt dit voor hen een springplank naar een betaalde baan.