NOORDWIJK - Politie, gemeente Noordwijk en Omgevingsdienst hebben donderdagavond 25 november 2021 70 bedrijfspanden in Noordwijk gecontroleerd op bedrijventerrein Klei Oost. Er waren meldingen binnengekomen over mogelijk strafbare zaken zoals illegale bewoning in bedrijfspanden en andere misstanden.


Resultaten

De gezamenlijke actie leverde het volgende resultaat op. Op 7 adressen wordt illegaal gewoond. Daarnaast is een bedrijfsunit ingericht als een professioneel illegale ingerichte gokruimte. Gemeente, omgevingsdienst en politie stellen nader onderzoek in.

Risico’s van illegale bewoning

Wonen in een bedrijfspand is verboden. Het kan gevaarlijk zijn voor de illegale bewoner(s) zelf en voor de hulpdiensten als er een incident is, bijvoorbeeld bij een brand. Niet ingeschreven staan op een woonadres kan ook ongunstige gevolgen hebben voor allerlei regelingen. Daarnaast kunt u ‘onzichtbaar’ zijn waardoor u geen hulp kunt krijgen, in geval van nood. Daarom is het belangrijk dat alle inwoners bij de gemeente staan ingeschreven op een juist woonadres. Daarvoor bestaat de Basisregistratie Personen (BRP).

Ondermijning

Illegaal gebruik van een bedrijventerrein hoort thuis in het rijtje activiteiten van ondermijnende criminaliteit. Als de onderwereld zich mengt in de bovenwereld is dit een bedreiging voor de integriteit van onze samenleving. Ondermijning komt voor in verschillende vormen van georganiseerde misdaad zoals bijvoorbeeld drugshandel en mensenhandel, maar ook illegaal gokken en spookbewoning. Onschuldige mensen kunnen betrokken raken bij de georganiseerde misdaad zonder dat zij dit weten en er zelfs slachtoffer van worden.

Wat kunt u doen?

In de strijd tegen ondermijning werkt de politie samen met de gemeenten en andere overheidsorganisaties. Maar u kunt ook iets doen. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Neem dan altijd contact op met de politie. Dat kan via 112 bij spoed en via +31 (0)900 88 44 als er minder haast bij is. Doet u liever anoniem een melding? Dat kan via +31 (0)800 70 00.