NOORDWIJK - Op dinsdag 26 mei 2020 buigt de gemeenteraad zich over het raadsvoorstel ‘Beschikbaarstelling budget Vuurtorenplein’. Krediet. Voorkeursvariant. En Voorkeursrecht.


Een voorkeursvariant
Een eerste belangrijke beslispunt. De raad buigt zich over de voorkeursvariant voor de herontwikkeling van het Vuurtorenplein waarbij de huidige plein wordt omgezet in een landschappelijke inrichting met duingroen, met als optie daaronder een parkeergarage in maximaal 2 lagen.

Geheim
Het voorstel gaat ook over een investeringskrediet. De raad wordt gevraagd dit beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de herontwikkeling van het Vuurtorenplein conform de voorkeursvariant. Het bedrag waar het om gaat is geheim. Het voorstel is ook dit bedrag te dekken uit de reserve NUON-aandelen

Eigendom
Het plein is eigendom van de gemeente. De omringende winkelpanden zijn eigendom van de ‘Muntendamsche Investeringsmaatschappij, onderdeel van Bever Holding. Om het volledig eigendom te verwerven is het noodzakelijk dat de gemeente een minnelijk verwervingstraject start.

Wet Voorkeursrecht
Voor het verkrijgen van het recht van eerste koop wordt in een separaat raadsvoorstel voorgesteld om de betreffende percelen van de Muntendamsche Investeringsmaatschappij aan te wijzen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is.

Lees het raadsvoorstel ‘Beschikbaarstelling budget Vuurtorenplein’.