NOORDWIJK AAN ZEE - Op maandag 28 november 2022 is er een inloopbijeenkomst over de herinrichting van De Grent in Noordwijk aan Zee. Mooi plan om de omgeving droog, veilig en aantrekkelijk te maken.


In het gemeentehuis

De inloopbijeenkomst is in het Gemeentehuis Noordwijk in de Rotonde. Er is vrije inloop tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Het gaat om het gedeelte vanaf het Palaceplein tot en met het Picképlein.

Vastgesteld door gemeenteraad

Verschillende medewerkers van de gemeente geven uitleg over het ontwerp dat er is gemaakt voor de komende herinrichting. Een ontwerp dat destijds gelijktijdig met het ontwerp van de Parallel Boulevard door de gemeenteraad is vastgesteld. De herinrichting is nodig om de boulevard droog, veilig en aantrekkelijk te maken.

Stapsgewijs

De reconstructie van de Parallel Boulevard is een project van de gemeente Noordwijk, het hoogheemraadschap van Rijnland en Dura Vermeer Infra. Het project startte op 13 september 2021. In 4 periodes van september 2022 tot april 2023, worden de werkzaamheden uitgevoerd. Dura Vermeer is op dit moment volop bezig met de 2e periode van de Parallel Boulevard tot aan het Vuurtorenplein.

Infiltratieriool

De 3e periode is De Grent, vanaf het Palaceplein tot en met de rotonde Picképlein, aan de beurt. Onder De Grent komen onder andere infiltratieriolen om grote hoeveelheden regenwater snel af te kunnen voeren. Vervolgens zal herinrichting van De Grent plaatsvinden.

Lees meer

Meer over het project Parallelboulevard vind je op de gezamenlijke projectwebsite.