NOORDWIJK - Gemeente Noordwijk heeft zich aangemeld voor de Quick Scan Lokale Democratie; toegespitst op het onderdeel Participatie. De leergierige gemeente hoopt veel verbeterpunten binnen te halen. “Om te groeien heb je feedback nodig”.

Participatie voorop

Samen maken we Noordwijk. Het is het motto van het gemeentebestuur. Inwoners en ondernemers worden nauw betrokken bij wat de gemeente doet. Samenwerken met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties staat in de nieuwe gemeente Noordwijk voorop.

Wat ze ervan vinden
Maar in hoeverre slaagt de gemeente erin om daar werk van te maken? Wat vinden raadsleden, medewerkers van de gemeente, collegeleden en onze inwoners van het lokale samenspel? Dat peilen staat voorop bij de Quick Scan Lokale Democratie.

Aan de slag
Gemeente Noordwijk heeft zich ervoor aangemeld en voert samen met de betrokken groepen de Quick Scan uit. De scan bestaat uit een extern begeleid startgesprek met vertegenwoordiging vanuit gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie én inwoners.

In februari
Daarna volgt een vragenlijst die wordt verspreid onder de betrokken groepen. De vragen gaan bijvoorbeeld over participatie en bewonersinitiatieven. Dit staat gepland in februari 2020. We sluiten de scan af met een rapport en een slotgesprok met dezelfde vertegenwoordigers als het startgesprek.

Startpunt
De scan levert een beeld op dat als startpunt kan dienen voor maatregelen binnen de gemeente en om in gesprek met burgers de lokale democratie te versterken. Zo krijgt de gemeente een momentopname van hoe het staat met de participatie in Noordwijk. En wat de verbeterpunten zijn.

Momentopname
De Quick Scan Lokale Democratie is een initiatief van gemeenten, voor gemeenten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten begeleidt gemeenten die er aan meedoen. De Quick Scan Lokale Democratie geeft een momentopname, van hoe het staat met de lokale democratie in onze gemeente. Daarnaast levert het de gemeente verbeterpunten op.

Samen maken we Noordwijk
Burgemeester Jon Hermans: “De uitkomst van de Quick Scan is een prima startpunt voor de gemeente om nog beter burger- en overheidsparticipatie toe te passen. Om te groeien heb je feedback nodig. Verbetertips. Alleen dan kun je met je dienstverlening aansluiten op de behoeften van de samenleving en succesvol inzetten op Samen maken we Noordwijk”.