NOORDWIJK - Gemeente Noordwijk nodigt haar inwoners uit voor deelname aan één van de vier VisieCafés. Spannende gesprekken over waar belangen en doelen botsen om daarna met elkaar keuzen te maken voor de toekomstige ontwikkelingen van Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk.


De toekomst van onze dorpen

Tijdens 4 VisieCafés gaat de gemeente graag met betrokken inwoners in gesprek over verschillende thema’s om de koers uit te zetten voor de toekomst. De ronde gesprekken sluit nauw aan op de eerdere gesprekken over de toekomst van de 4 dorpen die de gemeente telt. Dat resulteerde in een prachtige omgevingsvisie 1.0. Nu gaat het om waar het botst.

Wat kun je verwachten?

Botsen is onvermijdelijk. Als we namelijk alle ambities uit de omgevingsvisie 1.0 willen realiseren, zien we botsingen ontstaan tussen belangen en doelen. Want we kunnen niet alles tegelijkertijd op dezelfde plek realiseren. Daarom moeten we keuzes maken. Tijdens een VisieCafé gaan de deelnemers in gesprek over waar het botst. Kiezen ze een richting. De gemeenteraad is erg benieuwd naar wat inwoners vinden en welke keuzes ze gaan maken.

Botsproeven

De botsproeven gaan over woningbouw, groen, parkeren, ondernemen en de opwek van energie. Een voorbeeld. Gaan we hoogbouw toestaan om ruimte te houden voor groen? Nog één. Waar gaan we energie opwekken via zon en wind? En tot slot: hoe maken we ons buitengebied toekomstbestendig? Als we zaken laten ‘botsen’, welke keuzes maken inwoners dan vervolgens richting de toekomst?

Stellingen

In het VisieCafé gaan de deelnemers in gesprek aan de hand van stellingen. Iedereen die dat wil, kan daar zijn mening geven. Zo willen we met elkaar in discussie gaan en komen tot keuzes die richting geven aan de ontwikkeling van onze dorpen. De uitkomsten van de VisieCafédiscussies worden aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad maakt de definitieve keuze en gebruikt de uitkomsten bij het opstellen van de omgevingsvisie 2.0.

Met elkaar in gesprek

Kom ook naar één van de VisieCafés en denk samen met mede-inwoners, inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen mee over hoe onze gemeente de komende 20 jaar verandert en wat dat betekent voor de omgeving. De plekken waar we wonen, werken, sporten, ontspannen en van genieten.

Dit zijn de data en de locaties.

  • donderdag 10 november 2022 De Zilk in de Duinpan
  • donderdag 17 november 2022 Noordwijkerhout bij VVSB
  • donderdag 24 november 2022 Noorwijk Binnen in De Wieken
  • donderdag 1 december 2022 Noordwijk aan Zee in de Muze

De opzet

Van elk VisieCafé gaat om 19.15 uur de deur open. De opzet in vogelvlucht:

19.15 uur - Inloop
19.30 uur - Opening en welkomstwoord
19.35 uur - Presentatie van omgevingsvisietraject tot nu toe
19.50 uur - Botsproeven: in gesprek over keuzes voor de toekomst
20.30 uur - Pauze
20.45 uur - Vervolg botsproeven
21.25 uur - Afronding
21.30 uur - Afsluiting

Interesse? Meld je even aan

Kom ook. Praat mee. En bepaal met andere betrokken inwoners de richting die onze mooie dorpen op moeten gaan. Maar gewoon gezellig met elkaar. Je hoeft je maar voor één van de VisieCafés aan te melden. Vooraf aanmelden stellen we op prijs. Dan kunnen we rekening houden met je komst. Aanmelden kan eenvoudig met een mailtje.