NOORDWIJK - Burgemeester Wendy Verkleij reikte een Koninklijke Onderscheiding uit aan Rob Arnold, penningmeester van het CultuurHistorisch Genootschap. Rob Arnold werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de feestelijke jubileumbijeenkomst van het CHG in Noordwijk op 5 oktober 2022.

Vrijwilligerswerk CHG

Rob Arnold ontving de Koninklijke Onderscheiding voor zijn vele werk als penningmeester van het CultuurHistorisch Genootschap vanaf 2006. En voor vele vrijwillige werkzaamheden voor de werkgroep Bollenerfgoed van het CHG. Voorbeelden zijn:

  • de werving van ‘vrienden van het Bollenerfgoed’
  • het verzorgen van subsidieverzoeken
  • fondsenwerving voor speciale projecten
  • zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling, opzet en het verzamelen van content voor 3 websites: van CHG Algemeen, de cultuurhistorische Atlas van de Duin- en Bollenstreek en van Bollenerfgoed.nl met beeldbank

Amstelveense periode

Voor zijn verhuizing naar Noordwijk verrichtte Rob Arnold vrijwilligerswerk in Amstelveen. Decorandus was meer dan 10 jaar voorzitter en vice-voorzitter van het Rode Kruis Amstelveen. Ook was hij bestuurslid van de PvdA Amstelveen. Hij richtte een van de 1e peuterspeelzalen in Amstelveen op. Ook was hij jarenlang penningmeester van volleybalclub Delta Lloyd.