NOORDWIJK - 2020 is een bijzonder jaar voor Nederland – voor Noordwijk. We vieren met elkaar ’75 jaar vrijheid’ want 75 jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog en startte een lange periode van vrede en welvaartsopbouw.

Themajaar 2020 in het teken van ‘75 jaar vrijheid’

Gemeente Noordwijk heeft het voornemen om in 2020 met alle Noordwijkse verenigingen en stichtingen een eigen invulling te geven aan ‘75 jaar vrijheid’, bovenop het landelijke programma van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Digipanelonderzoek

Mede naar aanleiding van de uitkomst van het Digipanelonderzoek, de nationale viering en de wens om met de inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties hieraan een eigen invulling te geven, is het voornemen om voor 2020 het thema ’75 jaar vrijheid’ te kiezen.

Voorstel aan de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders zal de raad voorstellen om budget beschikbaar te stellen voor bijzondere activiteiten in Noordwijk die bijdragen aan de doelstellingen van ‘75 jaar vrijheid’.

Uitnodiging om samen ’75 jaar vrijheid’ te vieren

Nu al nodigt het gemeentebestuur de Noordwijkse verenigingen en stichtingen uit om met een initiatief te komen dat in lijn is met de doelstellingen. En dat bijdraagt aan een mooie eigen beleving van het thema. Dit vanwege de beoordeling van een aanvraag en natuurlijk de vervolgstappen die nodig zijn om volgend jaar alles goed in de steigers te hebben.

Goede informatie staat voor u klaar

Zin om dit historische jaar op een eigen Noordwijkse manier te vieren? U kunt via hiervoor subsidie aanvragen. Ook vindt u hier alles over de volledige subsidieregeling met voorwaarden en criteria. Wij raden u aan dit goed door te lezen.

Indieningstermijn

U kunt uw subsidieaanvragen nog tot en met 27 oktober 2019 inleveren. De beoordeling van alle aanvragen vindt in de eerste week van november plaats. Bij soortgelijke aanvragen, die in dezelfde tijdsperiode en kern plaatsvinden, vindt er een loting plaats.

Persoonlijk advies

Heeft u een idee maar nog behoefte aan advies of hulp nodig bij het indienen of wilt u uw plan eerst voorleggen voordat u deze instuurt? Neem contact op met:
Natascha van der Wal
Beleidsmedewerker Kunst & Cultuur
E. gemeente@noordwijk.nl
T. (071) 36 6000