NOORDWIJK - De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk heeft mevrouw R. van Dokkum-Posthuma de Boer op 23 september 2020 benoemd als lid van de gemeenteraad voor de periode tot en met 8 januari 2021.

Vacature gemeenteraad

Door het tijdelijke terugtreden van de heer J. Janson is er een vacature in de gemeenteraad ontstaan. Om deze plaats op te vullen benoemt de voorzitter een nieuw lid. Wie bij deze tussentijdse benoeming door het centraal stembureau benoemd wordt, is wettelijk bepaald.

Hoe werkt een tussentijdse benoeming?

Een kandidaat heeft 28 dagen de tijd om aan te geven of zij de benoeming aanneemt. Als deze wordt aanvaard, onderzoekt de gemeenteraad nog of aan alle eisen wordt voldaan en de kandidaat kan worden toegelaten.

Benoeming als lid betekent dus niet altijd dat de benoemde kandidaat daadwerkelijk zitting neemt in de gemeenteraad. Zij kan zijn benoeming niet aannemen of niet tot de gemeenteraad worden toegelaten. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.

Openbare kennisgeving besluit centraal stembureau

De voorzitter van het centraal stembureau heeft door middel van een openbare kennisgeving bekend gemaakt dat het besluit van het centraal stembureau ter inzage is gelegd. U vindt deze bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42 in Noordwijk.

Meer informatie

Meer informatie over tussentijdse benoemingen vindt u op de website van de Kiesraad.