NOORDWIJK - Burgemeester Wendy Verkleij reikte op 26 maart 2022 de Koninklijke Erepenning uit aan Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc. Aan erelid Theo Duivenvoorden en voorzitter Jan van der Lans. Wegens het 100-jarig bestaan van de muziekvereniging op 19 mei 2021. De uitreiking vond plaats in de tijdelijke De Schelft tijdens het 1e concert van de vereniging na de coronaperiode.


Uitreiking Koninklijke Erepenning

Burgemeester Wendy Verkleij reikte de Koninklijke Erepenning uit namens Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander. Erelid Theo Duivenvoorden, die al 70 jaar lid is van de vereniging, en voorzitter Jan van der Lans namen de Koninklijke Erepenning met oorkonde in ontvangst.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat de Koning kan verlenen aan verenigingen, stichtingen, instellingen of sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering van de Koning voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Op 26 maart 2022 viel deze eer te beurt aan Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc vanwege het 100-jarig bestaan van de vereniging op 19 mei 2021. De geplande uitreiking in november 2021 kon als gevolg van de coronamaatregelen niet doorgaan.

Toespraak

Burgemeester Wendy Verkleij feliciteerde in haar toespraak de vereniging van harte met haar 100-jarig bestaan. Ook gaf zij aan dat het doel van de oprichters van de vereniging is gelukt. Want de St. Jeanne d’Arc is in de afgelopen 100 jaar een bloeiende, muzikale vereniging geworden. Dankzij de vele vrijwilligers die zich inzetten of hebben ingezet voor de vereniging. Door haar concerten en vele optredens tijdens evenementen, zoals de Sinterklaasintocht, Palmpasen, de Avondvierdaagse, het Bloemencorso, de Koningsaubade en de Dodenherdenking. En alle nationale en internationale optredens.

Oprichting

Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc is opgericht in 1921 door kapelaan Peeperkorn van de St. Jozefparochie en kapelaan Van der Eem van de St. Victorparochie, in opdracht van pastoor Quant en pastoor Westerhof. Met volgens de statuten als doel “het aanleren en beoefenen van muziek, bijzonder instrumentale muziek, door haar leden, en het aankweken van liefde en kennis van muziek in het algemeen.”