NOORDWIJK - Stichting Support de Schelft is het gelukt om snel € 25.000,- in te zamelen voor de verenigingen die getroffen zijn door de brand in De Schelft. Gemeente Noordwijk verrast de stichting door de laatste 10% van het streefbedrag voor haar rekening te nemen.


Feestelijke overhandiging
Donderdagmiddag 21 januari 2021 heeft wethouder Roberto ter Hark namens het gemeentebestuur van gemeente Noordwijk een cheque van € 2.500,- overhandigd aan Sanneke Nulkes, voorzitter Stichting Support de Schelft. Het gebeurde tijdens een bescheiden ceremonie. Ook hier laat COVID-19 zich gelden.

Doel bereikt
Met dat bedrag haalt de stichting haar doel: € 25.000,- inzamelen voor hulp aan de door de brand getroffen verenigingen die gebruikmaakten van de bekende locatie in Noordwijkerhout. Toen 90% werd behaald doneerde de gemeente het resterende bedrag.

Helpen een nieuwe start maken
De stichting is na de brand in de Schelft opgericht om de verenigingen te ondersteunen die van de locatie gebruikmaakten. Het gaat daarbij om Sport, Toneel, Muziek en Carnaval. Ze waren niet alleen hun speel- en oefenruimtes kwijt. Ook vernietigde de brand kleding, rekwisieten, archieven en ander materiaal.

Betrokken samenleving
Wethouder Roberto ter Hark: Het gemeentebestuur is trots op dit initiatief. Geweldig dat zo veel mensen de verenigingen helpen een nieuwe start te maken. We zijn echt een betrokken samenleving. Met elkaar komen we deze slag te boven.

Echt van ons allemaal
Sanneke Nulkes voorzitter Stichting Support de Schelft bedankte het gemeentebestuur. Fijn en goed dat naast inwoners, ondernemers ook de gemeente zich sterk maakt voor een nieuwe start van de verenigingen. Zo is het echt van ons allemaal.

Nog steeds enkele acties
Het behalen van de ophaaldoelstelling is geen finish. De Noordwijkerhoutse ondernemers houden nog steeds acties. Het gaat om: Albert Heijn Noordwijkerhout Bouckaert slaapcomfort, en op 30 januari 2021 volgt nog een online veiling. De opbrengst gaat 100% naar verenigingen.