NOORDWIJK - Het college presenteerde begin mei 2020 het onderzoek naar alternatieve locaties voor de voorgenomen fusieschool in Noordwijk aan Zee. 2 scenario’s zijn mogelijk.


In kaart brengen

Het college liet het onderzoek uitvoeren naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de gemeenteraad en de ingekomen notities van de medezeggenschapsraad van de Zeehonk. VDH -managers B.V. onderzocht het vraagstuk en bracht in kaart wat kan. 2 scenario’s zijn mogelijk:
  • een fusieschool met een dependance op de bestaande locatie van de Zeehonk én een dependance op de huidige locatie van de Wakersduin of
  • een fusieschool op de huidige locatie van de Wakersduin, waarbij de Zeehonk wordt gesloten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat andere kavels in de nabijheid niet genoeg ruimte bieden voor een fusieschool.

Gedeeld met de schoolbesturen
Het college heeft inmiddels de gemeenteraad geïnformeerd. “Wij zenden het onderzoek naar het bestuur van de Wakersduin en de Zeehonk. Het schoolbestuur kan de uitkomsten van het onderzoek verwerken in de fusie-effectrapportage. Hierbij worden ook de medezeggenschapsraden van de Zeehonk en de Wakersduin betrokken.”

Fusie-effectrapportage
“Op grond van de fusie-effectrapportage wordt een besluit genomen over de locatie(s) van de fusieschool. Uw raad besluit vervolgens of er middelen voor renovatie of vervangende nieuwbouw beschikbaar worden gesteld. Daartoe zullen wij een vervolgvoorstel uitwerken”, aldus het college in zijn brief aan de gemeenteraad.

Welke opties zijn onderzocht? Check: ‘Opties locatiekeuze beoogde fusieschool Zeehonk en Wakersduin’.