NOORDWIJK - Burgemeester Wendy Verkleij heeft op 24 april 2020 7 personen die een Koninklijke Onderscheiding krijgen persoonlijk op de hoogte gesteld van hun benoeming en haar felicitaties overgebracht. De feestelijke uitreiking van de lintjes vindt later dit jaar plaats, op een nog nader te bepalen datum.

Aanpassing lintjesregen

De aanpassing van de lintjesregen in Noordwijk is een gevolg van de maatregelen die genomen zijn in verband met de huidige coronacrisis.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De volgende personen zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau:
1. Mevrouw drs. C.A.J.M. (Tineke) Ceelen
2. De heer dr. F. (Franco) Ongaro

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De volgende persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
3. De heer H.G.L. (Henk) Hoogervorst

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De volgende personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
4. Mevrouw Y. (Ypie) Faber-Tol
5. Mevrouw H.M. (Betty) Heemskerk-Geerlings
6. De heer R.W.J. (René) van Houten
7. De heer L. (Leo) Kruithof

Nadere informatie over de gedecoreerden

Mevrouw drs. C.A.J.M. (Tineke) Ceelen

Mevrouw Ceelen werd in 1993 hoofd van de afdeling Uitzendingen van de non-profitorganisatie Memisa in Rotterdam. In 1997 verhuisde zij in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis naar de Tibetaanse Autonome Regio om daar het Tibetaanse Rode Kruis te ondersteunen en toezicht te houden op de uitvoering van medische programma’s en noodhulpprogramma's.

Van 2000 tot 2003 was zij werkzaam in Kameroen, onder andere als regionaal coördinator voor SNV, de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie, die destijds geheel onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken viel.

Van 2003 tot heden is zij directeur/bestuurder van de Stichting Vluchteling in Den Haag. Mevrouw Ceelen kreeg vanaf de start van haar functie te maken met een maatschappelijk klimaat dat steeds grimmiger werd en waarbij het steeds moeilijker werd om op te komen voor vluchtelingen in de wereld. Niet alleen kwam de financiële hulp onder druk te staan, ook verhardde het publieke debat rondom vluchtelingen. Via onder andere de inzet van de (sociale) media is zij erin geslaagd een stem te geven aan vluchtelingen en hun pleit te bezorgen in Nederland. Sinds haar aantreden in 2003 bij de Stichting Vluchteling is zij met enige regelmaat te gast in televisie- en radioprogramma's. Daarnaast schreef zij talloze opiniestukken en columns voor diverse landelijke dagbladen.

Tegelijkertijd zet mevrouw Ceelen zich in om de menswaardige opvang van de inmiddels ruim 65 miljoen vluchtelingen wereldwijd te verbeteren. Zo bezocht zij de afgelopen 16 jaar talloze crisisgebieden, waaronder Rwanda, Myanmar, Soedan, Syrië, Irak en het laatste stuk IS Kalifaat.

Sinds 1996 is de Stichting Vluchteling beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Dit partnerschap is onder haar leiding optimaal verstevigd, om zoveel mogelijk fondsen te werven en om het brede publiek te informeren over het onrecht in de wereld en de hulp die nodig en mogelijk is. Onder leiding van mevrouw Ceelen is de Stichting Vluchteling geworden tot een succesvolle en gerenommeerde organisatie, waarbij zij ook de samenwerking in het veld zoekt. Het aangaan van een vast partnerschap met de International Rescue Committee, een van de grootste hulporganisaties ter wereld, wordt gezien als een strategische zet die maakt dat de door de Stichting Vluchteling geworven middelen direct daar ingezet kunnen worden waar dat het meest nodig is.

Ook zet mevrouw Ceelen zich in voor het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, dat in 1939 als Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork is gebouwd. Door het initiëren van tal van gezamenlijke projecten, zoals "Wake voor Darfur", exposities en fakkeltochten, heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

In 2009 kwam haar eerste boek 'Hier en daar een crisis' uit. In 2012 ontving zij de Vrouw in de Media Award. Jarenlang stond zij in de Opzij top 100 hoog genoteerd als meest invloedrijke vrouwen in Nederland.

Daarnaast ontplooide zij de volgende vrijwillige activiteiten:
2003 - heden Bestuurslid van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties in Den Haag (Giro 555).
2010 - heden persoonlijk adviseur van Dr. Mukwege in de Democratische Republiek Congo.
2015 - adviseur bestuur bij de oprichting van de Dr. Denis Mukwege Foundation in Den Haag.
2016 - heden Bestuurslid van de International Rescue Committee in Londen.

De heer dr. F. (Franco) Ongaro

De heer Ongaro is in 1987 in dienst getreden bij the European Space Agency (ESA) in Parijs. Hij werkte afwisselend in Parijs en bij ESA-ESTEC Noordwijk in diverse functies. Op 1 april 2011 is hij benoemd tot Director of Technical and Quality Management (D/TEC) en Hoofd van de ESA-vestiging European Space Research and Technology Centre in Noordwijk (met ongeveer 2.000 werknemers van 22 lidstaten).

Vanaf het begin heeft de heer Ongaro zich ingezet om ESA-ESTEC bekend te maken bij een breed publiek (jongeren en ouderen, nationaal en internationaal) en in verbinding te brengen met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen. Hij initieerde en organiseert de open dagen, waar jaarlijks ruim 9.000 bezoekers worden ontvangen. Hij is de initiator van de jaarlijkse Industrial Days. Op zijn initiatief wordt thans geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Space Campus Noordwijk en wordt er een internationaal ontmoetingscentrum gerealiseerd. Ook heeft hij een voortrekkende rol binnen het overleg tussen ESA/ESTEC en de landelijke, regionale en plaatselijke overheid voor de bouw van het International Meeting Facility, een nieuwe vergaderfaciliteit en het ontmoetingscentrum op het terrein van ESTEC.

Daarnaast is de heer Ongaro lid van de Adviesraad van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft.

De heer Ongaro wordt gezien als de bruggenbouwer tussen de ESA en Nederland en als de drijvende kracht achter de opkomst van de ruimtevaart als sterk economisch cluster in Nederland. Hiermee levert hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van de economie.

De heer H.G.L. (Henk) Hoogervorst

De heer Hoogervorst is directeur/eigenaar van Hoogervorst Holding B.V. te Noordwijk (diverse horecaondernemingen). Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1990 - 2012 bestuurslid van Noordwijk Marketing, voorheen de VVV Noordwijk
De heer Hoogervorst initieerde en organiseerde mede het jaarlijkse bloemencorso De Mooiste File. Ook bracht hij het evenement Korte baandraverij weer terug in de traditie.

1998 - heden bestuurslid (tot 2014) van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV)
De heer Hoogervorst initieerde en organiseerde het maandelijkse netwerkevenement NOV Soos. Sinds 2015 is hij bestuurslid Horeca en Toerisme voor het Ondernemersfonds Noordwijk.

2002 - heden (voormalig) sponsor, voorzitter (sinds 2010) van de Voetbalvereniging Noordwijk en voorzitter (2002-2010 en 2018-heden) van de Businessclub.
Hij heeft de Businessclub nieuw leven ingeblazen en uitgebouwd. Hij stimuleerde een groot aantal ondernemers om een bijdrage te leveren. Daarnaast realiseerde hij de nieuwbouw van de sportaccommodatie. Ook heeft hij enkele jaren gefungeerd als scheidsrechter bij de jeugd.

2004 - 2014 voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noordwijk
De heer Hoogervorst maakte deel uit van diverse klankbordgroepen en droeg o.a. bij aan de intensievere samenwerking met de Noordwijkse Ondernemers Vereniging. Daarnaast heeft hij met de opening en/of overname van horecabedrijven in de economische en toeristische ontwikkeling van Noordwijk een belangrijke bijdrage geleverd.

2017 - 2019 raadslid van de gemeente Noordwijk.
In 2012 werd de heer Hoogervorst door het regionale magazine Into Business benoemd tot de meest invloedrijke zakenman van de Bollenstreek.

Mevrouw Y. (Ypie) Faber-Tol

Mevrouw Faber (gepensioneerd) ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1970 - heden vrijwilliger bij de protestantse gemeente Noordwijk
Zij begeleidde de kindernevendiensten (1970-1980) en was lid van het wijkteam (1979-1985). Daarnaast begeleidde zij de thuiscatechesegroep (1982-1985) en was zij lid van de liturgiecommissie (2005-2015). Voorts zet zij zich in als gastvrouw in de Oude Jeroenskerk en is zij lid van de vrouwencontactkring.

1981 - heden medeoprichter/bestuurslid van en vrijwilliger bij Amnesty International Nederland afdeling Noordwijk. Mevrouw Faber organiseert petities en schrijfacties. Daarnaast organiseert zij mede de activiteiten, o.a. de 10 december-actie en beheert zij de Amnesty stand bij evenementen.

1987 - 1995 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Protestantse Vrouwen Organisatie. Zij fungeerde als voorzitter van de afdeling Zuid-Holland Noord en had zitting in diverse werkgroepen.

Mevrouw H.M. (Betty) Heemskerk-Geerlings

Mevrouw Heemskerk, werkzaam als administratief medewerker bij het eigen bedrijf Heemskerk Vaste planten B.V. te Noordwijk, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1980 - heden vrijwilliger bij en secretaris (1992-heden) van de Parochie Sint Maarten, kern Jozefkerk in Noordwijkerhout. Mevrouw Heemskerk fungeerde/fungeert als lid van de liturgische werkgroep, lid van de werkgroep voorbereiding eerste communie en heilig vormsel, lid van de pastoraatsgroep en gastvrouw bij de vieringen. Zij coördineert daarnaast de administratieve vrijwilligers.

Bij Scoutinggroep St. Jozef-Emerentiana was zij bestuurslid.

2003 - heden vrijwilliger bij de Stichting tot beheer van de Maasgaarde. In het ontmoetingscentrum Maasgaarde zijn diverse verenigingen en instanties gehuisvest. Mevrouw Heemskerk beheert de ruimtes, coördineert de verhuur en fungeert als aanspreekpunt. Als lid van de bouwcommissie heeft zij zich ingezet voor de nieuwbouw na een brand.

De heer R.W.J. (René) van Houten

De heer Van Houten is sinds 2006 als bode binnen het team Facilitaire zaken bij de Gemeente Noordwijkerhout werkzaam, thans de Gemeente Noordwijk. Hij zorgt ervoor dat voor eenieder alles tot in de puntjes verzorgd is. Gesteld wordt dat hij altijd dat extra stapje zet en zich erg dienstbaar opstelt.

Daarnaast ontplooide/ontplooit de heer Van Houten de volgende vrijwillige activiteiten:

1986 - heden beheerder van de Kruidenwinkel te Noordwijk. Samen met zijn echtgenote heeft hij de laatste kruidenwinkel van Noordwijk overgenomen. Deze winkel was enkel op zaterdag open, in de avonduren maakte het echtpaar mengsels en pillen. In 2006 is de winkel gesloten. De activiteiten en attributen werden overgeheveld naar het Museum Oud Noordwijk en het Museum Veldzicht.
De heer Van Houten geeft ook na de sluiting van de winkel nog lezingen over de historie van kruiden en Noordwijk. Noordwijk was namelijk een eeuw lang hét centrum van de kruidenhandel voor Nederland.

1995 - 2005 programmamaker bij Noordwijk Radio. Hij verzorgde samen met twee collega's het zondagmorgenprogramma 'Natuurlijk Noordwijk'. Hij hield wekelijks een praatje over diverse kruiden.

2004 - heden organisator van de Oldtimers toertochten (gemiddeld 80 deelnemers per jaar). Drie keer per jaar organiseert hij een toertocht voor mensen met een passie voor klassieke auto's. Ook heeft hij in 2013 een website opgezet waar autoliefhebbers hun passie voor dit voertuig kunnen delen en de data van overige toertochten terug kunnen vinden.

2009 - heden gids bij de vereniging De Oude Dorpskern te Noordwijk. Hij leidt groepen rond in de Oude Jeroenskerk, door de oude dorpskern van Noordwijk Binnen en over landgoed Calorama. Daarnaast luidt hij eens per maand de klokken van de Oude Jeroenskerk en zet hij zich rond de kerstdagen in voor de levende kerststal.

2012 - heden secretaris en Z-ambassadeur van de VvE van het appartementengebouw waar hij woont. Als Z-ambassadeur gaat hij wekelijks met een prikstok door de woonwijk om zwerfvuil op te ruimen.

Daarnaast collecteert hij voor diverse goede doelen.

De heer L. (Leo) Kruithof

De heer Kruithof was voorheen werkzaam als directeur van de Christelijke Basisschool 'Wakersduin' in Noordwijk. Hij was tevens vertrouwenspersoon en startte een naschoolse opvang op het moment dat dit nog niet door commerciële organisaties werd aangeboden. Sinds 2017 is hij gepensioneerd.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten:

1977 - 1981 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Korfbalvereniging 'Het Waterschip' (thans Nikantes) te Rotterdam Hoogvliet. De heer Kruithof was trainer van jeugdteams, scheidsrechter en opleider van scheidsrechters. Verder maakte hij het verenigingsblad.

1985 - 1987 vrijwilliger bij een buurthuis te Rotterdam. Hij gaf taalles aan laaggeletterden.

1996 - 2007 secretaris, vicevoorzitter en voorzitter a.i. van het hoofdbestuur van VV Noordwijk
De heer Kruithof was o.a. vertegenwoordiger bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). In 2007 ontving hij de zilveren speld van de KNVB.

1996 - heden algemeen vrijwilliger bij VV Noordwijk. Hij helpt bij klussen, de opbouw van feestavonden en het smeren van broodjes voor voetbalteams. Hij is aanspreekpunt voor het gebruik en de huur van het sportcomplex en verenigingsarchivaris. In deze hoedanigheid verzorgt hij ook de digitalisering van het archief vanaf 1970. Bovendien is hij initiatiefnemer van het jaarlijkse integratietoernooi. Voorheen was hij redacteur van de verenigingskrant en verzorgde hij de distributie. Ook was hij afgevaardigde naar de lokale Sportraad en begeleider van het dameselftal (één seizoen) en het meisjesteam.

2003 - initiatiefnemer en organisator van het zomeravondvoetbal
2005 - initiatiefnemer en organisator van het jaarlijkse darttoernooi
2003 - 2010 organisator van het internationale 'Cor Wouters toernooi'
2013 - heden lid en vicevoorzitter (2015-heden) van het hoofdbestuur. De heer Kruithof is verantwoordelijk voor de portefeuilles 'evenementen' en 'normen en waarden'. Verder is hij afgevaardigde naar de KNVB en zet hij zich in voor de ontwikkeling van het dames- en meisjesvoetbal. Ook zet hij zich in voor de sportbeoefening door kinderen uit minderbedeelde gezinnen. Hij begeleidt wekelijks het eerste elftal bij uit- en thuiswedstrijden, is gastheer voor tegenstanders en schrijft de voorbeschouwingen.
2016 - heden lid van de normen en waardencommissie
De heer Kruithof is voor de KNVB voorzitter van het landelijke Centraal Orgaan Hoofdklassen (COH).