NOORDWIJK - Samen maken we Noordwijk. Dat geldt ook voor cultuur. Het nu al rijke culturele aanbod is een mooie basis om verder te bouwen aan een modern cultuurbeleid met ruimte voor vernieuwing. Met elkaar en passend bij de kernen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.

‘Cultuur in de kern’

Met tientallen sleutelpersonen uit het culturele veld hebben we nagedacht over de invulling van het nieuwe cultuurbeleid. Een uitgebreid plan voor de komende 4 jaar ligt nu klaar. Het college van B&W heeft de cultuurnota ‘Cultuur in de kern’ 2022-2025 aangeboden aan de gemeenteraad.

Wethouder Roberto ter Hark: Cultuur is onlosmakelijk verbonden met een badplaats als Noordwijk. Genoeg inspiratie en mogelijkheden hier om onze cultuur te laten floreren. Deze inspirerende nota staat vol enthousiaste ideeën en biedt kansen voor nieuw én bestaand aanbod.

Iedereen doet mee

2 zaken in de nota vallen extra op, deze worden benoemd als thema’s. Het 1e thema is ‘Iedereen doet mee’. Hierbij spreken we vooral jonge Noordwijkers aan.

Van zee tot bollenveld

Het 2e thema is ‘Van zee tot bollenveld’. Het Noordwijkse landschap als aantrekkelijk decor voor cultuuruitingen. Nog meer dan dat nu gebeurt.

Met het uitvoeren van de plannen geven we cultuur nieuwe en verrassende impulsen waar we allemaal plezier aan kunnen beleven: de makers, inwoners en bezoekers. Wethouder Roberto ter Hark: Ik dank de inwoners voor hun positieve bijdrage tijdens de bijeenkomsten. Een deel van de uitkomsten staat in de nota. Als de raad instemt met de cultuurnota begint het allemaal pas echt. We hebben elkaar straks hard nodig om cultuur nog meer uit te dragen en het podium te geven dat het verdient. De behandeling van de Cultuurnota ‘Cultuur in de kern’ 2022-2025 in de Commissie Bestuur Middelen en Economie is gepland op 16 november 2021.

Meer informatie

Bekijk de cultuurnota en bijbehorende documenten.