NOORDWIJK - De vele bloemen en het kustgebied zijn dé kenmerken van de Duin en Bollenstreek regio. Dit najaar gaan wij deze identiteit in gemeente Noordwijk versterken. We zetten in op bloeiende wegbermen en een fleurig welkom bij binnenkomst in onze gemeente.

Samen
De voorbereidingen van het project zijn in volle gang. Binnenkort starten er bijeenkomsten. De omwonenden kunnen zo de plannen bekijken en aandachtspunten doorgeven. We nodigen hen hiervoor uit.

Kleurig landschap
Eén van de locaties is het Gruenepad rondom het water. De leerlingen van de aangrenzende school krijgen tijdens een presentatie veel informatie over dit project. Zo leren zij welke bloemen daar komen. En ook welke bijen, vlinders en insecten dat aantrekt. Na realisatie plaatsen we daar ook een informatiebord. Zo kan iedereen de informatie over de bloemen en insecten lezen.

De aanpak
Aan het einde van de komende winterperiode vervangen we het gras in het midden van 6 rotondes door kruidenvegetatie. Op het kaartje zijn deze plekken aangegeven. Dit zijn de rotondes bij:


- Duinweg/ Northgodreef,
- Duinweg/ van Panhuysstraat
- v.d Mortelstraat/ Duinwetering
- van Berckelweg/ Overbeek
- Beeklaan/Jan van Gent/ Gladiolusstraat
- Beeklaan/Boekersloot

Met de inrichting van de bermen stimuleren we het ecologisch netwerk. De bermen hebben een ondersteunende functie voor de weg. Daarnaast hebben ze grote waarden als lange groenstroken die het leefgebied zijn voor verschillende plant- en diersoorten. Het gaat om de bermen bij:

- de Northgodreef (tussen de Duinwetering en Gooweg)
- De Herenweg in Noordwijkerhout
- (vanaf de brandweer, onder het viaduct van de N206 tot aan de bushalte Noordwijkerhout Narcissa).