NOORDWIJK - Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de vorderingen in het project ‘Nieuwbouw De Schelft’. Het slimme, duurzame en flexibele voorlopig ontwerp is gereed. Nu snel door naar een definitief ontwerp.


Naar een definitief ontwerp

De architect en zijn adviseurs hebben inmiddels een Voorlopig Ontwerp opgeleverd dat op zo’n manier ontworpen is dat gemeente Noordwijk eenvoudig kan uitbreiden met een multifunctionele hal. Een optie waar de gemeenteraad graag de beschikking over heeft. Er is groen licht voor de volgende stap: van een Voorlopig Ontwerp naar een Definitief Ontwerp. Hierboven zie je de buitenkant van het gebouw. Het ontwerp is van Slangen+Koenis Architecten. De visualisatie van DMOO.

Besluit van de gemeenteraad

Door nu al rekening te houden met de komst van de multifunctionele hal kan de gemeente enorm veel kosten besparen, tenminste als de gemeenteraad positief over over de bouw ervan besluit. Dat gebeurt in 2025, zo is de verwachting. Komt er groen licht, dan profiteert de gemeente van de aangebrachte zaken: bredere trappen, brandbeveiliging, ruime hal. Deze opnieuw aanbrengen in een bestaand zwembad is duur.

Gebrek aan elektriciteit bereikt Noordwijk

Tevens heeft de gemeente een slimme aanpak bedacht om het zwembad tijdig gebruiksklaar te krijgen zonder daarbij afhankelijk te zijn van een uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Steeds vaker duiken bericht over netkrapte op in de media en de negatieve impact op de projectplanningen. Dat er geen nieuwe stroom geleverd kan worden heeft ook onze gemeente bereikt.

Van het gas los

Net als alle nieuwbouw, mag ook het zwembad De Schelft niet meer worden aangesloten op het gasnet. Nederland gaat van het Gas Los. Zwembad De Schelft wordt met elektrische warmtepompen verwarmd. Gemeente Noordwijk houdt de bestaande contracten aan. Er komt voor de warmtepompen voldoende prik uit de stroomkast. De gemeente heeft echter veel meer energie nodig dan het bestaande gereserveerde gecontracteerd vermogen toestaat.

Investeren in een energieopslagsysteem

Het elektriciteitsnetwerk in onze regio zit aan zijn maximum. De gemeente krijgt in het project te maken met netkrapte. Dat betekent dat een verhoging van het gecontracteerde vermogen pas op de (middel)lange termijn weer mogelijk is. Terwijl de nieuwe De Schelft echt meer stroom nodig heeft. De gemeente investeert daarom in een eigen energieopslagsysteem bij het zwembad.

Duurzaam vermogen

Het gaat om een systeem dat zonnestroom opwekt met zonnepanelen die op het dak liggen. Het systeem slaat het op en we kunnen het gebruiken als het ons uitkomt. Nog zo’n slimmigheidje. Even geen zon? Dan laden we de accu’s op tijdens de zogeheten ‘goedkope daluren’. De uren waarin er meer elektriciteit geproduceerd wordt dan BV NL afneemt.

Gebruiksklaar in…

Met een energieopslagsysteem is gemeente Noordwijk dus niet afhankelijk van de netwerkverzwaring van Liander en de langetermijnplanning die het bedrijf communiceert. We houden regie op de projectplanning en we elimineren een factor die mede bepaalt wanneer het zwembad gebruiksklaar is. Dat wordt verwacht in het voorjaar van 2026. Zodra een aannemer is geselecteerd kunnen we concreter worden.

Ook klaar voor geothermie

Nog een paar voordelen van een energieopslagsysteem. Het is duurzame energie. De eigen zonnestroom draagt flink bij aan een verlaging van de exploitatiekosten. Het is flexibel. Qua installatieopzet houdt de gemeente er nu al rekening mee dat in de toekomst het pand wordt aangesloten op het warmtenet met energie afkomstig uit de aarde. Dat is voor de regio een haalbare optie, zo blijkt uit onderzoek.