NOORDWIJK - Het college heeft de gemeenteraad een informerende brief gestuurd over de afvalharmonisatie. Op naar één inzamelorganisatie en één wijze van afvalinzameling. Tegelijkertijd wil de gemeente inwoners maximaal betrekken bij de inrichting van voorzieningen en maatregelen voor de inzameling van afval en grondstoffen.


Complexe harmonisatie
Na de fusie zijn er nog steeds verschillen tussen de voormalige gemeentes. Eén van de wettelijke verplichtingen is deze weg te werken. Harmonisatie. Dit keer richten de harmonisatiepijlen zich op wie in onze gemeente het afval inzamelt en de manier waarop in onze gemeente de afvalzameling is georganiseerd. Een collegebrief staat uitvoerig stil bij deze complexe harmonisatie.

1 inzamelorganisatie en 1 manier van afvalinzameling
Naast een verschil in inzamelorganisatie in beide voormalige grondgebieden, verschilt ook de wijze van afvalinzameling op onderdelen in de 2 grondgebieden. In de toekomst is één inzamelorganisatie actief in gemeente Noordwijk en is de afvalinzameling voor alle inwoners hetzelfde georganiseerd.

Aandelen
Er zijn 2 harmonisatieonderdelen dus. Het vraagstuk is extra complex door verschillende bestuurlijke samenwerkingen. Zo trad voormalig gemeente Noordwijkerhout in september 2000 toe tot het overheidsgedomineerde bedrijf Meerlanden, waarbij nu in totaal 8 gemeenten zijn aangesloten. Voormalig gemeente Noordwijkerhout had ongeveer 1,3% van de aandelen in handen. Nu toebedeeld aan de nieuwe gemeente Noordwijk.

Brede projectorganisatie
Om deze 2 harmonisatieonderdelen te realiseren is een projectorganisatie opgezet. Deze bestaat uit een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers uit verschillende disciplines en een stuurgroep waarin onder andere 3 wethouders deelnemen; wethouders afval, duurzaamheid en financiën.

Participatie
Binnen de kaders van dat grondstoffenbeleidsplan wordt invulling gegeven aan de inrichting van voorzieningen en maatregelen voor de inzameling van afval en grondstoffen. Participatie ligt in het verschiet. Zo blijkt uit de brief. Inwoners worden betrokken bij de inrichting van voorzieningen en maatregelen van inzameling van afval en grondstoffen.

Knelpunten
Bij de brief zit een mooie nota over de participatie. Een doorkijkje naar wat er gaat komen. Genoemde knelpunten in de participatie: ‘Not In My Back Yard’, ‘Dunning-Kruger effect’, ‘Cognitieve inertie’ en ‘Sociale wenselijkheid’. Afvalinzameling en -scheiden moeten ondanks deze hobbels echt gaan leven. Het doel: inwoners die elkaar inspireren. Nieuwe informatie en inzichten die kunnen leiden tot een sneeuwbaleffect binnen de gemeente ophalen en delen.

Lees ook