NOORDWIJK - Gemeente Noordwijk kent 2 manieren voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto's in de openbare ruimte. Een derde manier wordt nu onderzocht. Die lijkt een probaat middel tegen laadpaalklevers.

Beantwoordingsbrief

Het college heeft deze 3 manier toegelicht in een beantwoordingsbrief. De raadsvragen zijn gesteld door de fractie van DOEN! Hieronder volgt een samenvatting. De volledige beantwoordingsbrief vind op de site van Gemeente Noordwijk.

Strategisch plaatsen
De gemeente kijkt waar individuele oplaadpunten of zelfs kleine 'laadparkjes' wenselijk zijn. Zonder concrete vraagstelling van inwoners of bedrijven. Aanleiding hiervoor kan een gemeten behoefte, een concrete verwachting zijn. Of de wens tot stimulering van het gebruik van elektrische auto's zijn. Een voorbeeld: de groepjes oplaadpunten bij winkelcentra.

Concrete aanvraag
Een tweede wijze waarop elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte tot stand kunnen komen is op basis van een concrete aanvraag van een inwoner of een ondernemer. Aanleiding hiervoor is vaak de aanschaf van een elektrische auto waarvoor geen mogelijkheid bestaat deze op eigen terrein te parkeren en op te laden. Voor deze gevallen kent de gemeente een regeling met daaraan gekoppeld een aanvraag en beoordelingsprocedure.

Tijdgebonden afrekenen
Dit is in onderzoek bij de gemeente Noordwijk. Het lijkt een probaat middel tegen laadpaalklevers. Onderzoek in 2017 gaf aan dat auto's aan laadpalen 80% niet 'staan te laden'. Een gevolg hiervan is dat een situatie dreigt te ontstaan dat voor ieder voertuig een oplaadpunt moet worden gerealiseerd. Door tijdgebonden te gaan afrekenen worden voertuigen na het daadwerkelijk laden veelal verplaatst naar een 'reguliere' parkeerplaats. Logisch: de gebruiker betaalt voor de tijd dat hij of zij is aangesloten. Hierbij is de verwachting dat de voorlopig minder elektrische oplaadpunten nodig zullen zijn.