NOORDWIJK - Het college van burgemeester en wethouders heeft de Begroting 2022 aan de gemeenteraad gestuurd. Een mooie laatste begroting van het 1e college van de gefuseerde gemeente.

Doorkijkje tot in 2025

De begroting sluit met een positief resultaat van € 1.106.00,- Ook de meerjarenbegroting voor de jaren 2023 tot en met 2025 is sluitend. Biedt ook ruimte voor nieuw beleid. De cijfers voor de komende jaren. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 verwacht de gemeente een positief resultaat:

  • In 2023 € 546.272,-
  • In 2024 € 429.668,-
  • In 2025 € 1.644.446.

Begroting 2022 in één oogopslag

De begroting in één oogopslag geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2022. In één oogopslag is te zien hoeveel de gemeente betaalt aan bijvoorbeeld verkeer en parkeren, duurzaamheid en leefomgeving en sport en cultuur.

Bekijk de begroting in één oogopslag (pdf).