NOORDWIJK - Op dinsdagavond 10 december kreeg de raad op het gemeentehuis Noordwijk een presentatie en workshop over de Toekomstvisie Noordwijk. Het leverde de raadsleden inzicht in een nieuwe manier van werken op.

Wat voor gemeente wil je zijn?

Gemeente Noordwijk bereidt het opstellen van een Toekomstvisie Noordwijk voor. Het is een van de instrumenten in de nieuwe manier van werken. Hoofdvraag die in de Toekomstvisie Noordwijk door inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen wordt beantwoord luidt: “Wat voor gemeente wil je zijn?”

Ronde Tafel Gesprek

Hoe de samenleving aan de slag gaat om deze vraag te beantwoorden werd tijdens het Ronde Tafel Gesprek van dinsdagavond 10 december uit de doeken gedaan. Het plan van aanpak werd toegelicht. Maar er gebeurde meer.

Inzicht via spelvormen

De raad ging samen met het publiek actief aan de slag volgens het nieuwe werken Omgevingswet. Met vernieuwende en verrassende werkvormen. Zo moesten ze zichzelf bevrijden uit een escaperoom en ervoeren zo aan den lijve de impact van de Omgevingswet op het dagelijkse doen en laten. Ook speelden ze het krachtenveldspel waarbij ze telkens positie innamen onder wisselende omstandigheden. Tijdens het laatste onderdeel Het rad van instrumenten moesten raadsleden kaartjes op de juiste plek leggen: hoorde het kaartje bij Omgevingsplan, Omgevingsvisie of Omgevingsprogramma?

Leerzaam

Deze spelvormen werden als leerzaam ervaren. Ze hebben de raadsleden en de inwoners geholpen om op een andere manier te kijken. Zonder rekening te houden met bestaande wetten. Het leverde de raadsleden inzicht in een nieuwe manier van werken op. En dat is nodig. Want de komst van de Omgevingswet, het werken met een Omgevingsplan en een Toekomstvisie Noordwijk vraagt van alle partijen een enorme omschakeling.