NOORDWIJK - Voorlichting om gezonde keuzes te maken. Daar zetten we op in. Ook wat betreft alcohol en drugs. Maar welke drugs worden er eigenlijk in gemeente Noordwijk gebruikt? Hoeveel alcohol wordt er gedronken. Rioolwateronderzoek toont de omvang van het gebruik van alcohol en drugs aan.

Een week lang onderzoek

Een week lang is de hoeveelheid genotsmiddelen in het rioolwater onderzocht. Deze stoffen verlaten het lichaam via de urine. Onderzoekers van KWR vonden in de rioolwaterzuivering in Noordwijk resten van alcohol en zes verschillende soorten drugs: cocaïne, amfetamine (speed), methamfetamine, MDMA (XTC), cannabis en de synthetische drugs 3-MMC en 4-MMC.

Vergelijkbaar resultaat

Het rioolwateronderzoek zegt iets over de hoeveelheid gebruikte middelen. Het zegt niets over het aantal gebruikers en ook niet of het om bewoners of bezoekers gaat. De resultaten van Noordwijk zijn naast die van andere gemeenten gelegd. Twee hielden in precies dezelfde periode een zelfde onderzoek. De conclusie is dat het gebruik van drugs en alcohol in Noordwijk vergelijkbaar is met andere bestudeerde gemeenten. Niet zorgwekkender.

Doordeweeks en in het weekend

In de onderzochte week is cocaïne, MDMA en alcohol in Noordwijk meer gebruikt in het weekend dan doordeweeks. Bij amfetamine, methamfetamine en de som van 3-MMC en 4-MMC zien we een uitschieter op woensdag. Cannabis laat geen duidelijke verschillen zien tussen doordeweeks en weekend.

Aanvullend onderzoek

De GGD heeft eerder enquêtes gehouden. Hieruit kwam naar voren dat het gebruik van alcohol en drugs in Noordwijk iets hoger ligt dan in de regio. Daarom is aanvullend onderzoek gehouden door metingen te doen in het riool. Wethouder Dennis Salman: ‘Dit onderzoek is een belangrijke stap om meer te weten te komen over het middelengebruik in onze gemeente. Zodat we betere voorlichting kunnen geven.’

Gezondheidsrisico’s

Gemeente Noordwijk zet al langer in op het terugdringen en het veilig gebruik van alcohol en drugs. Jongeren wijzen we op de gezondheidsrisico’s. Hierin hebben organisaties als Stichting Brijder en de GGD een belangrijke rol. Zij zijn actief bij sport, horeca, jongerenwerk en het onderwijs.

Afvalwaterzuivering

Het onderzoek vond plaats in de rioolwaterzuivering in Noordwijk op 7 aaneengesloten dagen in maart 2022. De zuivering ontvangt het rioolwater van Noordwijk, Noordwijkerhout, een deel van Teylingen (27%) en van Katwijk (2%). Inwoners van De Zilk lozen op een andere rioolwaterzuivering en blijven in dit onderzoek buiten beschouwing.