NOORDWIJK - De Schelft is een geliefde locatie. Maar is wel wat gedateerd. De gemeente zet in op participatie met gebruikers om de locatie een mooie, eigentijdse maar ook duurzame toekomst te geven.

Gespecialiseerd
Gemeente Noordwijk neemt daarvoor bureau OLCO in de arm. Dit is een extern adviesbureau dat is gespecialiseerd in maatschappelijk vastgoed en dus gebouwen als De Schelft. Het bureau presenteerde medio 2020 een plan van aanpak. In de ontwikkeling van een plan voor de toekomst is een prominente plek ingeruimd voor participatie met onder meer de huidige en ook toekomstige gebruikers van De Schelft.

Sporten en ontspannen
Het doel is om nu snel de duidelijkheid te verschaffen over een functionele en duurzame sport- en evenementenaccommodatie die de beleving van sport en met name het carnaval in Noordwijkerhout voor de komende decennia kan faciliteren. Een plek waar sporters, verenigingen en bezoekers met plezier (terug)komen om elkaar te ontmoeten en te ontspannen.

Bouwen naar behoeften van gebruikers
OLCO borduurt voort op eerdere onderzoeksrapporten. Nieuw onderzoek is nodig omdat de gemeente alle gebruikers wil bevragen naar hun huidige en toekomstige behoeften. Zwemmen. Carnaval. Binnensport. Wellness. Dat helpt om betere keuzes voor De Schelft te maken. Een gebouw dat eigentijds inspeelt op de noden van haar toekomstige gebruikers.

Duurzaam
Niet alleen krijgt participatie alle aandacht, ook duurzaamheid staat voorop. De Schelft is een zeer geliefde faciliteit, maar duidelijk is dat het gebouw gedateerd is. Nu de gebruikers met elkaar vorm kunnen geven aan een nieuwe toekomst kunnen zij daarbij ook zorgen voor een gebouw dat kan voldoen aan de nieuwe standaarden op het gebied van energieverbruik en materiaalgebruik. Her rapport gaat er uitvoerig op in.

Een nieuwe toekomst
“Met elkaar werken we aan een duidelijk beeld van wat er kan en wat we willen. Zo wordt kennis ingebracht. Bouwen we aan draagvlak en betrokkenheid bij deze geliefde plek waar heel veel Noordwijkerhouters mooie herinneringen aan hebben,” aldus wethouder Sjaak van den Berg. “Met elkaar geven we De Schelft een nieuwe toekomst.”

1 december afronding van onderzoek
Aan het einde van dit jaar, zo is de verwachting, is de participatie doorlopen. De opstellers van de marktverkenning melden: “De derde en laatste fase bestaat uit een terugkoppeling van de resultaten aan de participanten en een analyse van varianten en locatie, gevolgd door een beoordeling van haalbaarheid en formulering van afwegingskader. Het onderzoek wordt afgesloten met een rapportage, oplevering 1 december 2020.”

Lees ook ‘Plan van Aanpak - Marktverkenning toekomst De Schelft’