NOORDWIJK - Een nieuw landschapspark en een nieuw speeleiland voor kinderen tussen de 0 – 12 jaar. Deze week presenteerde gemeente Noordwijk alle kinderen en volwassenen die daarover hebben meegedacht de schetsontwerpen.


Ingezet op participatie

Er is ingezet op participatie. Bewoners en omwonenden hebben begin dit jaar een informatieavond bijgewoond en hun reactie gegeven. Met kinderen werd begin maart een speciale bijeenkomst gehouden. Daarna gingen de landschapsontwerpers van BWZ Ingenieurs aan de slag. Deze week leverden zij hun schetsontwerp in.

Bekijken schetsen
Wie de eerste informatiebijeenkomst heeft bijgewoond ontving deze week de uitnodiging voor het bekijken van de schetsen. Dat moet natuurlijk helemaal coronaproof. Thuis aan de laptop of de smartphone kon de digitale presentatie bekeken worden en konden de betrokkenen de schetsontwerpen bekijken.

Herontwikkeling terrein
Het nieuwe landschapspark en het nieuwe speeleiland betreffen een ontwikkeling in het gebied tussen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. Tussen het Dompad en zwembad BinnenZee. Het nieuwe landschapspark en het nieuwe speeleiland zijn onderdeel van een complexe herontwikkeling van het terrein. Die begon met het afbreken van het oude bollenbad en het wegslopen van de oude tennisbaan, ongeveer 10 jaar geleden. De bouw van het nieuwe zwembad BinnenZee en de aanleg van de woonwijk Duineveld maken ook deel uit van de herontwikkeling.

Bron van Breloft
De landschapsarchitecten hebben alle mogelijkheden van het landschap benut. Dat is bijzonder genoeg. Gelegen aan de voet van de duinrand – in Noordwijk de steilrand genoemd- wordt een landschappark ter grootte van 3,5 hectare ingericht. Stap in de wereld van de Bron van Breloft, de vuurtoren met klif, het speelwrak met klif en een park waar het kwelwater rustgevend doorheen murmult en kinderen natuurlijk met kwelwater kunnen spelen dat zo uit de Bron van Breloft lijkt op te wellen.


Bekijk ook de powerpointpresentatie van het schetsontwerp.