NOORDWIJK - Welk gespecialiseerd bureau ontwerpt de nieuwe De Schelft? Bureau Slangen + Koenis Architecten is als beste uit de bus gekomen. Daarmee is de Europese niet openbare aanbesteding achter de rug. Nu op naar een definitief ontwerp.


Voorgeschreven werkwijze

Aan welk architectenbureau kunnen we de nieuwbouw toevertrouwen? De gemeente doorliep de afgelopen maanden een Europese aanbestedingsprocedure. Stichting RIJK hielp. Aanbesteden is namelijk een precies klusje. Honderden regels die borgen dat de overheid op een eerlijke manier de beste partij de klus gunt.

Van 5 naar 1

Uiteindelijk mondde de procedure uit in een top 5 van zeer ervaren kandidaten. Topbureaus die allemaal moesten laten zien wat ze in huis hadden voor een nieuwe De Schelft. Ze moesten een visie op de ontwerpopgave maken en een plan van aanpak hoe zij deze klus wilden oppakken. Een breed samengestelde beoordelingscommissie heeft de 5 inzendingen beoordeeld.

Gunning bekendmaken

Medio juni mocht de gemeente bekend maken aan wie de opdracht werd gegund. Slangen + Koenis Architecten. Gespecialiseerd in duurzame zwembaden en sportcomplexen. Op vrijdag 17 juni 2022 hebben gemeente en het architectenbureau hun handtekening onder de overeenkomst gezet. De komende maanden werken ze hun ontwerp uit naar een definitief ontwerp. Op de artist impression zie je goed welke kant het opgaat. Tijdens de rondleiding/informatiebijeenkomst in de tijdelijke De Schelft op maandagavond 20 juni 2022 is de gemeenteraad hiervan als 1e op de hoogte gesteld.

Naar een definitief ontwerp

Nog steeds ligt de gemeente op koers liggen om voor 14 november 2023 gestart te zijn met de herbouw van De Schelft. Met een voorgenomen ingebruikname van De Schelft aan het begin 2025. Tijd om te genieten van het binnenhalen van deze opdracht hebben de architecten niet. Er moet nog veel gerekend en getekend worden. Het definitief ontwerp wordt begin 2023 verwacht.

Hoge dynamiek

Verantwoordelijk demissionair wethouder Roberto ter Hark is blij met de keuze. Ik vind het ingezonden schetsontwerp prachtig. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een goede keuze hebben gemaakt. Een partij die kan meebewegen met de hoge dynamiek in de bouwwereld en de sterk veranderende omstandigheden.