NOORDWIJK - De oversteekplaats op kruispunt Gieterij/Pletterij is veiliger gemaakt voor met name de fietsers. Op aandringen van de ondernemers pakte de gemeente uit met innovatieve technologie. Misschien komt het ‘lichtlint van LED’ ook op andere plekken.


Plek met veel risico

Het is een plek waar veel verkeersbewegingen plaatsvinden. Waar veel weggebruikers elkaar kruisen. Auto’s, fietsen, busjes, vrachtwagens. Dat vergroot de kans op een ongeluk. Fietsers zijn daarbij het meest kwetsbaar. Ondernemers vragen terecht aandacht voor deze plek. De oversteekplaats werd dan ook in de donkere dagen voor kerst onder handen genomen. Op woensdag 22 december 2021 zijn de werkzaamheden afgerond.

Overleg

Een aannemer plaatste een rij LED-lampjes in het wegdek, met bijbehorend slim systeem. In de kern: een opvallend ‘lichtlint’ in het wegdek, dat de automobilisten waarschuwt als er fietsers oversteken. In overleg met de ondernemersvereniging is besloten om deze technologie toe te voegen. Een extra inspanning die hoorde bij deze plek. Geen wonder dat gemeente en ondernemersvereniging op woensdag 22 december met elkaar het systeem in gebruik hebben genomen. Hier op foto: verkeerswethouder Roberto ter Hark (rechts), Leo Guijt (midden) van de ondernemersvereniging Gravendam en Mark Hofman OFN leverancier van het systeem.

Reageren op beweging

De lichten knipperen uitsluitend als het daadwerkelijk nodig is. Het ‘lichtlint’ gaat pas aan als er fietsers aankomen. Het slimme systeem ziet ze naderen en schakelt vervolgens de wegdekverlichting aan. Dat lijkt een kleinigheid. Maar dat is het niet. Als het lichtlint altijd aan zou staan dan neemt de attentiewaarde af. Gewenning. Uiteindelijk zien automobilisten het daardoor niet meer. Het is een dingetje uit de waarnemingspsychologie waar verkeersdeskundigen tegen aanlopen.

Juist op deze plek

Niet elke fietsoversteekplaats vraagt om zo’n veiligheidsvoorziening. Hier is het passend. De plek heeft een hoger risicoprofiel voor fietsers. De gemeente wil ervan leren. De verkeersdeskundigen onderzoeken de aangepaste oversteek met het ‘lichtlint’. Wat het oplevert. Misschien vinden ze nog andere geschikte plekken in de gemeente waar het systeem helpt de verkeersveiligheid voor fietsers de vergroten.

Meer fietsers

De verkeersveiligheid voor fietsers heeft in de gemeente Noordwijk een hoge prioriteit. Logisch. Niet alleen pakken veel inwoners de fiets. Ook komen er steeds meer mensen op de fiets naar onze mooie gemeente toe. Tot slot. Met de oplevering van elke nieuwbouwwijk komen er meer en meer inwoners. “We weten uit onderzoek dat in Nederland jaarlijks op kruispunten meer dan 20.000 ongelukken gebeuren. Vooral fietsers zijn het slachtoffer. Wij willen risico’s van ongevallen voor fietsers vanzelfsprekend zoveel mogelijk voorkomen” aldus wethouder Ter Hark. LED-verlichting in het wegdek zorgt voor een vermindering van het aantal ongevallen en bijna-ongevallen. Dat leert de praktijk. Het levert dus een nuttige bijdrage aan het vergroten van de veiligheid van fietsers aldus de wethouder. Ik ben benieuwd wat we ervan leren.