NOORDWIJK - Burgemeester Hermans heeft besloten, dat de eerder opgelegde sluiting van Home aan de Grent 14 niet zal worden verlengd. Dit betekent dat Home vanaf 18 september weer voor publiek geopend mag zijn. Dit besluit nam zij in overleg met de politie en het openbaar ministerie.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Onze inwoners, ondernemers en toeristen moeten zich veilig voelen in ons uitgaansgebied. Daarom is er in de afgelopen periode een aantal zichtbare en een aantal onzichtbare maatregelen genomen. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van de politie tijdens de uitgaansavonden. Ook de uitbater van Home heeft aangegeven aanvullende maatregelen te nemen.

Sluiting
Het pand aan De Grent 14 werd op 6 augustus 2019 op last van de burgemeester gesloten. Dit gebeurde na de vondst van een explosief. De sluiting werd vervolgens verlengd met 4 weken, tot 17 september 2019. De burgemeester legde de sluiting op om de openbare orde en veiligheid te herstellen en te waarborgen.